วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อบายมุข และ อบายภูมิ

บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ. ๙

 

 

อบายมุข และ อบายภูมิ

          อบายมุข มาจาภาษาบาลีว่า อปาย + มุข

          อปาย แปลว่า เสื่อมหรือปราศจากความเจณิย มุข แปลว่า ปากทาง

          อบายมุข จึงหมายถึงทางแห่งความเสื่อม มี ๖ อย่าง คือ ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการละเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่วเป้นมิตร และเกียจคร้านทำการงาน

          อบายมุขทั้งหมดนี้ หากประพฤติแล้วก้เป็นเหตุให้เกิดความฉิบหาย เสื่อมเสีย แก่ทรัพยืสิน เกียรติยส ชื่อเสียง หรือชีวิตร่างกายได้เหมือนกันทุกข้อ

          อบายภูมิ มาจากภาษาบาลีว่า อปาย + ภูมิ

       อบายภูมิ แปลว่า ดินแดนที่ปราสจากความเจริญ มีแต่ความทุกข์ทรมาน เป้นที่เกิดหรือผลลัพธ์ของผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ผลของอบายมุขจะหนุนนำ ให้ไปเกิดในอบายภูมิหลังจากตายแล้ว

          อบายภูมิ มี ๔ แห่ง ตามระดับบาปกรรมของคน คือ

          นรก เป้นภพภูมิของผู้ทำกรรมหนักมาก กำลังเสวยกรรม

          เปรต เป้นภูมิที่มีแต่ความหิวกระหาย ห่างไกลจากความสุข แต่ทุกข์น้อยกว่าสัตว์นรก

          อสุรกาย เป็นภูมิของผู้ที่มีร่างกายพิกลพิการ น่าเกลียด เช่น ตัวเป็นหมู หัวเป็นสุนัข

          ดิรัจฉาน เป็นภูมิที่เสวยผลบาปน้อยกว่าการเป้นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย

          อบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อม เป็นปากทางไปสู่อบายภูมิ คือภพภูมิที่ปราศจากความสุข ความเจริญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล