วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ. ๙, ๖, ๓ และบาลีศึกษา ๓

บทความพิเศษ

เรื่อง อัญชลี เรื่องจิต

 

 

พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ. ๙, ๖, ๓ และบาลีศึกษา ๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

         ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นเดือนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ของนักศึกษาเกือบทุกสถาบันในเมืองไทย ไม่เฉพาะแค่การศึกษาทางโลกเท่านั้น แม้แต่การศึกษาทางธรรมของคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรบาลี นักธรรม หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์ ต่างก็ เปิดชั้นเรียนในช่วงนี้เช่นเดียวกัน

         การเริ่มต้นการศึกษานับว่าสำคัญมากแล้ว แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือการวัดผลการศึกษา อันหมายถึงคุณค่าแห่งความพากเพียรเล่าเรียนอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำหรับการศึกษาด้าน ปริยัติของคณะสงฆ์ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความทรงจำ และความแตกฉาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบบาลี สนามหลวงนั้น นับเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนอย่างมาก

 

 

         เพราะถือเป็นมาตรการสำคัญ ในการวัดภูมิปัญญาด้านปริยัติของคณะสงฆ์ไทย ที่แบ่งออกเป็นชั้นประโยคต้นไปจนถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค โดยมีการจัดสอบเพียงปีละครั้ง และยังกำหนดเกณฑ์การสอบผ่านไว้ค่อนข้างสูง

 

 

          ดังนั้น ผลการสอบที่ประกาศออกมาในแต่ละปี จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก ทั้งต่อตัว ผู้เข้าสอบ ต่อสำนักเรียนต้นสังกัด และต่อการคณะ สงฆ์ ตลอดจนเหล่าสาธุชนผู้ให้การสนับสนุนและฝาก ความหวังด้านการศึกษาพระธรรมวินัยไว้ที่พระคุณเจ้า ทุกรูป อันหมายถึงการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน ซึ่งเท่าที่ผ่านมาในแต่ละปีมักจะมีจำนวนผู้สอบผ่านไม่มากนัก ยิ่งระดับชั้นเปรียญธรรม ประโยค ๙ ซึ่งเป็นประโยคสูงสุดนั้น ในปีหนึ่ง ๆ ทั้งประเทศมีผู้สอบได้เพียงไม่กี่สิบรูปเท่านั้น และ หากท่านใดสอบได้ ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตครั้งสำคัญที่น่าชื่นชมยกย่องอย่างยิ่ง

 

 

สำเร็จเปรียญธรรม คือประวัติศาสตร์ชีวิต และความภาคภูมิใจ

ของยอดนักศึกษาภาษาบาลี

         ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ นับเป็นปีแห่งความสำเร็จ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสำนักเรียนวัดพระธรรมกายมีจำนวนผู้สอบผ่านบาลี สนามหลวงจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๔ รูป ซึ่งในโอกาสนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะแด่พระ ภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย ผู้สอบได้เปรียญธรรม ประโยค ๓, ๖ และ ๙ จำนวน ๔๖ รูป (ป.ธ. ๓ จำนวน ๓๕ รูป ป.ธ. ๖ จำนวน ๕ รูป และ ป.ธ. ๙ จำนวน ๖ รูป) พร้อมด้วยอุบาสิกาผู้สอบได้บาลีศึกษา ๓ จำนวน ๘ ท่าน โดยมีพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็น ประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

 

         นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเป็นหนึ่งในจำนวนนาคหลวงเพียง ๔ รูปในปีนี้ ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเมื่อพิธีอุปสมบท เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้มีพิธีมุทิตาพระภิกษุนาคหลวง (สามเณรวิโรจน์) ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.

 

 

        กว่าจะมีวันนี้ วันที่พระมหาเปรียญธรรมทุกรูป ก้าวมาถึงความสำเร็จในระดับนี้ได้ ต่างต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมากมาย หากได้สัมผัสเบื้องหลัง จะพบว่า แต่ละรูปสำเร็จได้ด้วยความวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งยวด กอปรกับอัจฉริยภาพแห่งปัญญา ผนวก กับบุญบารมีที่เฝ้าพากเพียรสั่งสมมายาวนาน ยังความชื่นชมอนุโมทนาทั้งแก่เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ที่จะขอประนมกรต่างธูปหอม เทียนสว่าง และพวงบุปผามาลาอันวิจิตร น้อมสักการบูชาด้วยเศียรเกล้า

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล