วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน ครั้งที่ ๖

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

  

บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
๑ ล้านคน ครั้งที่ ๖

   ลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่รักทั้งหลาย
         วันนี้ เราได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ บุญสถานลานธรรมแห่งนี้ เพื่อประกอบพิธีบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน และประกาศตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมทั้งจะได้ร่วมกันจุดธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

          การที่ลูกหญิงได้ห่งครองผ้าสไบแก้วอันสูงส่ง อันเป็นประดุจผ้าทิพย์ที่เลื่อนลอยมาจากนภากาศ แล้วก็ห่งครองร่างกายอันเป็นสิริของลูกหญิงผู้มีบุญที่อยู่ในมหาสมาคมแห่งนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ที่ได้ดำเนินชีวิตแบบเดียวกับท่านผู้รู้ ผู้บริสุทธิ์ ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสาร นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง

          ตลอกระยะเวลาหนึ่งอาทิย์ที่ผ่านมา ลูกหญิงทุกคนได้ตั้งใจรักษาศีล ๘ ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งใจปฏิบัติธรรม ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีข้อวัตรปฏิบัติเยี่ยงนักบวชที่มุ่งสั่งสมคุณธรรมและความบริสุทธิ์ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งลูกหญิงหลายๆ คน ก็ได้บรรลุผลของการปฏิบัติ คือได้พบแสงสว่างภายใน ได้เข้าถึงดวงธรรมภายใน กายภายใน และองค์พระธรรมกายภายในตัว ได้สมปรารถนาในการมาบวชกันในคราวนี้แล้ว คือได้บวช ๒ ชั้น บวชชั้นนนอกได้ห่มครองผ้าสไบแก้วอันทรงคุณค่า มีศีล ๘ เป็นอาภรณ์ บวชชั้นในได้เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระรัตนตรัยภายในตัว เห็นองค์พระชัดใสสว่างตลอดเวลา บวชได้ ๒ ชั้นอย่างนี้ จะมีอานิสส์ใหญ่เป็นอสงไขยอัปปมาณัง สุดที่จะนับจะประมาณได้ ก่อให้เกิดมหากุศลทั้งต่อตัวเราเองและบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของเราด้วย

          เพราะฉนั้น ให้ลูกหญิงทุกๆ คน พึงยังความปลื้มปีติใจให้เกิดขึ้น ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้เป็นมหาอุบาสิกาแก้ว ผู้งดงามด้วยชุดขาวบริสุทธิ์ดุจเทพธิดาครองผ้าสไบทิพย์ ภายในในก็งดงามล้ำค่าด้วยพระรัตนตรัยที่ชัดใสแจ่มอยู่กลางกาย มีความสุข ความเบิกบานใน

          ส่วนลูกหญิงที่จวนจะได้บวช ๒ ชั้นแล้ว ก็ให้หมั่นปรารถรภความเพียรอย่างเต็มที่กันต่อไป โดยยึดหลักฝึกให้หนัก ทำให้ถูกหลักวิชา ให้ใจหยุดนิ่ง ๆ นุ่มๆ ด้วยอารมณ์สบายๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในไม่ช้าก็จะได้บรรลุผลอย่างแน่นอน

          ในวันแห่งมหาปีตินี้ ลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนได้ร่วมกันสร้างสันติสุขที่แท้จริงภายใน เพื่อยังสินติภาพอันไพบูลย์ให้บังเกิดขึ้น ด้วยการทำใจหยุดนิ่งให้พร้อม ๆ กันเป็นเรือนล้าน นับเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงาม ที่เราได้เป้นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก และยังเป็ฯแบบอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่เจริญขึ้นได้ และเป็นการรวมพลังของลูกทหารหญิงจัรพรรดิทุก ๆ คน ที่จะได้มาหลอมรวมดวงใจให้เป็นดวงเดียวกัน ในการกอบกู้พระพุทธศาสนาในยามที่พระพุทธศาสนากำลังมีภัย ซึ่งลูกทุกๆ คน จะต้องอุทิศตนที่ภารกิจของนักรบหญิงจักรพรรดิ ผู้มีหัวใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง ไปทำหน้าที่เชิญชวนบวชชายแมนแมนผู้มีบุญ ให้มาบวชในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑ แสนรูป ตามศูนย์อบรมต่างๆ ทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

          ดังนั้น ลูกทหารหญิงที่รักทั้งหลาย จะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ขอให้ลูกทหารหญิงจักรพรรดิทุกๆ ท่าน จงไปทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ และในโอกาสนี้ หลวงพ่อขออำนวยอวยพรให้ลูกทุกๆ คนจงมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจหน้าที่การงาน ให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อย่าเจ็บ อย่างป่อย อย่าไข้ มีอายุขัยยืนยาว ให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา ปรารถนาหนึ่งประการใดให้สมหวังดังใจ ไห้ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย โดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล