วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 105 กรกฎาคม ปี2554

ฉบับที่ 105 กรกฎาคม ปี2554
กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยละไปตามลำดับ บุคคลเมื่อเห็นมรณภัยแล้ว......อ่านต่อ
๗. วัดย่อมไม่มีวันร้าง เมื่อยังมีพระภิกษุผู้บำเพ็ญภาวนาอย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพัน......อ่านต่อ
ในพระไตรปิฎก เราได้พบเห็นเรื่องราวของคนยากจนหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหลายท่านที่ทุ่มเททำทาน อย่างสุดกำลัง......อ่านต่อ
..หัวใจของคุณอาจซาบซึ้งกับหลายเรื่องที่เข้ามาในชีวิต และสุดท้ายก็ลืมเลือนมันไป..แต่เรืองราวที่กำลังเกิดขึ้นในบรรทัดถัดจากนี้ ......อ่านต่อ
แอฟริกาใต้ (South Africa) คือผืนแผ่นดินแห่งความหวังที่ผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างสีผิว ต้องมาอยู่ร่วมกัน......อ่านต่อ
ลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่รักทั้งหลาย วันนี้ เราได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ บุญสถานลานธรรมแห่งนี้......อ่านต่อ
เมื่ออุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนได้ประสบกับความสุขภายในตนแล้ว ย่อมจะเกิดความรู้สึกของการเป็นผู้ให้......อ่านต่อ
ประเพณีเข้าพรรษาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล แรก ๆ ยังไม่มีประเพณีนี้ แต่ตอนหน้าฝน ชาวนาทำนากัน......อ่านต่อ
บรรยากาศบ้านเมืองในประเทศไทยช่วงนี้รณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล