วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บวชพระนานาชาติและพระธรรมทายาท... สืบพระพุทธศาสนา

ทบทวนบุญ

 

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 


บวชพระนานาชาติและพระธรรมทายาท...

สืบพระพุทธศาสนา

 


    น่าภาคภูมิใจที่บัดนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า วัดร้างในประเทศไทยเริ่มลดลง พระที่บวช เข้าพรรษาและอยู่บำเพ็ญสมณกิจต่อเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย นอกจากจะมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาจำนวน ๑,๙๕๖ รูป และสามเณร ๓๐๑ รูป แล้ว ยังมีกุลบุตรจากต่างประเทศทั่วโลกเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาถึง ๑๘ สัญชาติ ซึ่งย่อมเป็นที่คาดหมายว่า หากท่านเหล่านี้มุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรม แม้ลาสิกขาไปแล้ว ย่อมเป็นพยานในคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระพุทธธรรมคำสอนมิใช่เพียงอักษรที่จารึกไว้ในคัมภีร์ แต่ยังสามารถนำมาปฏิบัติได้ เข้าถึงได้ และจะนำพาชาวโลกทั้งหลายเข้าถึงสันติสุขได้อย่างแท้จริง

 

 

วัดร้างเริ่มหมดไป 
พระภิกษุมากมายยิ่งขึ้น

 

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ออกมาเปิดเผยแก่สื่อมวลชน ตอนหนึ่งว่า “มีคำขอตั้งวัดเพิ่มทุกปี อย่างปี ๒๕๕๗ ขอตั้งวัดใหม่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๕๖๓ วัด ซึ่งนั่นหมายความว่า จำนวนพระสงฆ์ไม่ได้ลดลง ส่วนที่ระบุว่า      มีวัดร้างเพิ่มขึ้นเพราะมีการบวชน้อยลงนั้น ความจริงแล้วปัจจุบันไม่มีวัดร้าง เนื่องจากจำนวนวัดร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเป็นวัดร้างในสมัยโบราณ” นอกจากนี้นายนพรัตน์ยังกล่าวต่ออีกว่า “จากข้อมูลที่มีการสำรวจเกี่ยวกับจำนวนพระสงฆ์และจำนวนวัดทั่วประเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ผ่านมาพบว่า เมื่อปี ๒๕๕๖ วัดที่มีพระสงฆ์มีจำนวน ๓๗,๗๑๓ วัด ส่วนปี ๒๕๕๗ มี ๓๙,๒๗๖ วัด คือ มีวัดเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๕๖๓ วัด ส่วนใหญ่มาจากการที่สำนักสงฆ์ขอจดทะเบียน เป็นวัด ส่วนจำนวนพระสงฆ์และสามเณรที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการสำรวจ พบว่าในปี ๒๕๕๖ พระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศ มี ๓๕๕,๒๙๕ รูป ส่วนปี ๒๕๕๗ จากการสำรวจเมื่อถึงมกราคมมี ๓๔๙,๖๕๙ รูป เชื่อว่าหากสรุปจำนวนพระสงฆ์ในช่วงปลายปีน่าจะเพิ่มจากปีที่ผ่านมา”     (มติชน, ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๗)

 


    จากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยข้างต้นนี้ เชื่อว่าการบวชพระธรรมทายาทโครงการต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกาย เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ฯลฯ   เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาและอยู่บำเพ็ญสมณกิจตามวัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี และเมื่อวันที่ ๑๙กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ ก็มีการบวชพระรุ่นพิเศษอีก ๒ โครงการพร้อมกัน คือ โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่น ๔๒ (โครงการ ๒) และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (International Dhammadayada Ordination Program) หรือ IDOP รุ่น ๑๒ 

 

 

บวชพระนานาชาติ 
พระพุทธศาสน์ก้าวไกล 

 

    สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (International  Dhammadayada Ordination Program) นั้น ปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๑๒ มีกุลบุตรจากประเทศต่าง ๆ ๑๘ สัญชาติทั่วโลก จำนวน ๗๘ คน เข้าร่วมโครงการ โดยอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน ๗๑ รูป บรรพชาเป็นสามเณร ๗ รูป 

 


    พิธีบรรพชาอุปสมบทจัดขึ้นที่อุโบสถ    วัดพระธรรมกาย โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์    ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ 


    หลักสูตรการอบรมของโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการอบรม เพื่อให้   ธรรมทายาทสามารถเข้าใจพระพุทธธรรม     คำสอนได้ง่ายขึ้นผ่านภาษาที่แต่ละรูปคุ้นเคย และจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปฝึกฝนตนเองและเผยแผ่แก่ญาติมิตรในบ้านเมืองของตนต่อไป 

 


    การบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ ยังความปีติยินดีแก่บิดามารดา ญาติพี่น้อง ตลอดจนสาธุชน และเจ้าภาพผู้ใจบุญ ที่พร้อมเพรียงกันมาอนุโมทนาสาธุการกับกุลบุตรผู้มีบุญเหล่านี้อย่างล้นหลาม และเมื่อธรรมทายาททั้งหลายอุปสมบทครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นพุทธบุตรผู้องอาจ สงบเสงี่ยม สง่างาม ก็ยิ่งเพิ่มความปีติยินดีและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็นมากขึ้น

 

 

พระธรรมทายาทอุดมศึกษา 
รุ่น ๔๒ (โครงการ ๒
)

 

     ในวันเดียวกันยังมีกุลบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา คือผู้ที่ยังเรียนอยู่ตามสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรม-ทายาทอุดมศึกษา รุ่น ๔๒ (โครงการ ๒) จำนวน ๖๒ ท่าน โดยบวชเป็นพระภิกษุ ๕๒ รูป และเป็นสามเณร ๑๐ รูป การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 


    กุลบุตรที่มาอบรมในโครงการนี้ เป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสและมุ่งมั่นจะฝึกฝนอบรมตนเองในพระพุทธศาสนา แต่ยังอยู่ในวัยเรียนจึงอาศัยช่วงเวลาปิดเทอม ซึ่งปีนี้ปิดนานเป็นพิเศษมาบรรพชาอุปสมบท เพราะปกติเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่มักจะมาบวชได้เฉพาะภาค  ฤดูร้อน (โครงการ ๑) จึงถือว่าธรรมทายาทเหล่านี้นอกจากมีจิตใจงดงามแล้ว ยังเฉลียวฉลาดรู้จักให้โอกาสตนเองเข้ามาศึกษาอบรมใน เพศสมณะ ซึ่งเป็นการกระทำที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและพระศาสนา 

 

 

ขออนุโมทนา 
พุทธบุตรสุดสง่างาม

 

    นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง ที่ธรรมทายาททั้งหลายเหล่านี้ใช้ความโชคดีที่เกิดเป็นลูกผู้ชายมาบวชฝึกฝนอบรมตนเองในเพศสมณะ เพราะการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น ควรเป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม  มิใช่เป็นบัณฑิตที่มีเพียงปริญญาเท่านั้น การศึกษาวิชชาชีวิตควบคู่ไปกับวิชาการเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ความรู้ทางธรรมจะช่วยเพิ่มความรู้เรื่องชีวิต ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต และเราจะมีวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขความสำเร็จได้อย่างไร  

 


    ที่สำคัญ เมื่อพระธรรมทายาททั้ง ๒ โครงการเหล่านี้ ผ่านการฝึกฝนอบรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ เพื่อบ่มตนเองให้เป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรมแล้ว ท่านก็จะสามารถนำความรู้อันประเสริฐที่ได้จากการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ไปสร้างความสว่างไสวให้ทุกทวีปทั่วโลกพบกับสันติภาพและสันติสุขอย่างแท้จริงต่อไป..

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล