วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มุทิตานักปราชญ์ ผู้ทรงศรีสง่าภาษาบาลี

เรื่องน่ารู้
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

มุทิตานักปราชญ์

ผู้ทรงศรีสง่าภาษาบาลี

 


    ภาษาบาลีได้รับการยกย่องว่าเป็นภาษาสวรรค์ เพราะใช้เป็นภาษาบันทึกคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันล้ำค่า ที่ผู้ใดได้ศึกษาและนำมาปฏิบัติ ย่อมปิดอบายไปสวรรค์และนำไปสู่ความหลุดพ้นได้ หลายปีที่ผ่านมา มีพระภิกษุ สามเณร และอุบาสิกา วัดพระธรรมกาย สามารถสอบได้เปรียญธรรมต่าง ๆ จนเป็นที่ยกย่องและนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณแก่หมู่คณะและวัดพระธรรมกายอย่างยิ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ ก็มีผู้สอบได้เปรียญธรรมประโยคต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก วัดพระธรรมกายจึงจัดพิธีมุทิตาสักการะขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

มุทิตาผู้ทรงศรีสง่า นักศึกษาภาษาบาลี
   


    เป็นที่ทราบกันดีว่า การทรงจำพระบาลีไวยากรณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้เรียนต้องหมั่นท่องจำหลักไวยากรณ์บาลีตั้งแต่ยังเป็นสามเณร กว่าจะมาถึงวันนี้ สามเณรทุกรูปต้องเฝ้าเพียรศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความวิริยอุตสาหะเป็นเวลานานนับสิบปี เริ่มขั้นพื้นฐานตั้งแต่ท่องจำพระบาลีไวยากรณ์ไปจนกระทั่งสามารถสอบผ่านได้เปรียญธรรมชั้นสูงสุด คือ เปรียญธรรมประโยค ๙ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงนับเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและ   มีความหมายทั้งต่อตัวผู้เรียนและพระพุทธศาสนายากเกินจะบรรยาย 


    ในปีพุทธศักราชนี้ เป็นที่น่ายินดีว่า สถิติผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงทุกประโยคทั่วประเทศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายสอบได้ ๒๔๘ รูป เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ และอุบาสก อุบาสิกา ผู้สอบผ่านบาลีศึกษา จำนวน ๒๐ คน ก็นับเป็นอันดับ ๑ ของประเทศเช่นกัน ซึ่งเป็นสถิติยอดสอบได้  สูงที่สุด นับตั้งแต่มีการสอบพระบาลีในประวัติศาสตร์การคณะสงฆ์ไทย 

 


    ดังนั้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม     ที่ผ่านมา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงเมตตามอบดวงแก้วแก่พระภิกษุ สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙, ๖, ๓ ประโยค และผู้สอบได้บาลีศึกษา ๙, ๖, ๓ ประโยค ตลอดจนสามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ทุกรูป เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญและความวิริยอุตสาหะอันน่าชื่นชมยกย่อง 


    ในโอกาสนี้ ชาวโลกทั้งหลายต่างร่วมอนุโมทนาและถวายกำลังใจ เพื่อให้ทุกท่านยืนหยัดบำเพ็ญสมณกิจอันจะบังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ทั้งแก่พระพุทธศาสนาและมหาชน    โดยรวมสืบต่อไปในอนาคต

 

 

มุทิตานักปราชญ์ ผู้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค        

                

    สำหรับพิธีมุทิตาสักการะผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ทั่วประเทศนั้น จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ที่วัดพระธรรมกาย   ซึ่งในปีนี้ พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย แห่ง    วัดพระธรรมกาย สามารถสอบได้เปรียญธรรม ประโยค ๙ ที่ถือเป็นประโยคสูงสุดตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์ไทย นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุผู้มากล้นด้วยความเพียรจากวัดต่าง ๆ สามารถสอบเปรียญธรรมประโยค ๙ ได้อีก ๒๕ รูป รวมทั้งหมดเป็น ๒๖ รูป บางรูปก็เป็นพระมหาเปรียญที่มาจากสามเณรผู้อุปสมบทเป็นนาคหลวง และเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์บางรูปแม้จะมากด้วยพรรษาก็จริง แต่ท่านก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ และคว้าธงชัยพระปริยัติธรรม เป็นพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 


    ความสำเร็จทางการศึกษาที่ปรากฏขึ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงการที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ได้พากเพียรเฝ้าฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นสมณะผู้ขวนขวายในการศึกษาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน อีกทั้งเตรียมพร้อมที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในอนาคต 


    ขออนุโมทนาสาธุการกับนักปราชญ์ผู้มี วิริยอุตสาหะ สามารถสอบได้เปรียญธรรม ทุกประโยค และบาลีศึกษาทุกประโยค  ขออานิสงส์แห่งการศึกษาภาษาอันทรงไว้ซึ่งพระพุทธวจนะนี้ จงส่งผลน้อมนำให้ทุกท่านมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสุขความสำเร็จและสมปรารถนาในสิ่งที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ดีแล้วทุกสิ่งทุกประการเทอญ

 

 

อนุโมทนาสาธุการ นักปราชญ์ผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยม

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เนื่องในพิธีแสดงมุทิตา
ผู้สอบได้เปรียญธรรม ประโยค ๓, ๖, ๙ และบาลีศึกษา (บ.ศ.) ๓, ๖, ๙

 

    ลูก ๆ พระภิกษุสามเณรและลูก ๆ อุบาสิกาผู้สอบได้เปรียญธรรมที่รักของหลวงพ่อ


    วัดของเรานอกจากจะส่งเสริมทางด้านวิปัสสนาธุระแล้ว ทางด้านคันถธุระ คือ การศึกษา เล่าเรียนทั้งด้านนักธรรมและภาษาบาลีตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์ วัดของเราก็มีการเรียน         การสอนมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นที่น่ายินดีตามที่ได้ทราบจากรายงานว่า มีพระภิกษุสามเณรสามารถสอบได้เปรียญธรรมครบทุกประโยค และมีจำนวนมากที่สุดของประเทศ และนอกจากนี้ ทางด้านบาลีศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาของฝ่ายฆราวาส ก็มีลูกอุบาสิกาสามารถสอบได้ทั้งประโยค ๓ ประโยค ๖ และประโยค ๙


    นอกจากนี้ ยังมีลูก ๆ สามเณรผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยมในการทรงบาลีไวยากรณ์ เป็นผู้สมควรได้รับดวงแก้วเกียรติยศ ที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย ลูก ๆ ทั้งหลายจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านพระปริยัติ อันจะส่งเสริมการปฏิบัติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  


    ดังนั้น ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่หลวงพ่อมีความสุข สมหวัง ภาคภูมิใจ และชื่นชมในวิริยอุตสาหะของลูก ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะนำชื่อเสียงมาสู่หมู่คณะแล้ว ยังเป็นการยกย่องเชิดชูการคณะสงฆ์ และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน


    อย่างไรก็ตาม หลวงพ่อมีความปรารถนาที่จะให้โครงการทุกโครงการหรือกิจกรรมทุกกิจกรรมของวัดพระธรรมกายเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม โดยมุ่งไปที่ภาพรวมของพระพุทธศาสนา มิได้ทำเพื่อชื่อเสียงหรือความเด่นดังแต่อย่างใด แม้จะได้รับการยกย่องสรรเสริญก็ถือเป็นกำลังใจ  สำหรับการทำงาน เพื่อการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบต่อไป


    หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการกับลูก ๆ ทั้งหลาย และขอให้ลูก ๆ พากเพียรเฝ้าฝึกฝนอบรมตนเองให้ถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเป็นสมณะผู้ขวนขวายในการศึกษา อีกทั้งเตรียมพร้อมที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไปในอนาคต ให้มุ่งมั่นดำเนินตามรอยของมหาปูชนียาจารย์ และปฏิบัติตามเส้นทางของบัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อนที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมี และมุ่งดำรงตนให้เป็นพระแท้ผู้เป็นหัวใจของโลกและจักรวาล


    ในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูก ๆ พระภิกษุ สามเณร และลูก ๆ อุบาสิกาผู้สอบได้เปรียญธรรมทุกประโยค ตลอดจนผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ทุกรูป จงเจริญรุ่งเรืองในการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี ถึงพร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ห่างไกลจากกิเลสและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการประพฤติพรหมจรรย์ ให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา แตกฉานในวิชชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ฯ ท่านได้บรรลุไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ..
 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล