วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อานิสงส์ถวาย อาหารบิณฑบาต

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

เรื่อง : ใจแก้ว

 

อานิสงส์ถวาย

อาหารบิณฑบาต

 

    ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า “วิปัสสี” มเหสีของอรุณราชราชาได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ทรงคิดว่า เราไม่ควรประมาทในชีวิต ตั้งแต่นี้ควรสร้างบุญบารมีติดตัวไป พระนางจึงกราบบังคมทูลขอโอกาสสร้างบุญจากพระสวามีว่า ขอเพียงถวายภัตตาหารสมณะรูปเดียวก็ได้ เมื่อพระราชาทรงอนุญาตแล้ว พระนางก็ถวายบิณฑบาตไม่เคยขาดเลยจนกระทั่งละโลก ด้วยกุศลกรรมที่ทำไว้ ทำให้พระนางเวียนว่ายตายเกิดแต่ในสุคติภูมิ โดยไม่รู้จักทุคติภูมิเลย และยังได้เกิดเป็นหญิงที่มีรูปงามอย่างยิ่ง ในชาติสุดท้าย พระนางมาบังเกิดในตระกูลศากยะ มีรูปโฉมงดงามมากเป็นที่เลื่องลือ ต่อมาได้ออกบวช มีนามว่า “อภิรูปนันทาเถรี” และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 

 


    พระเถรีรูปนี้ถวายบิณฑบาตพระรูปเดียวทุกวันในอดีตชาติ บุญยังส่งผลให้ท่านถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ และเข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ การที่เราได้ตักบาตรพระครั้งละเป็นพันเป็นหมื่นรูปอยู่เสมอ ๆ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะเติมเต็มสิ่งที่เราขาดตกบกพร่อง เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้เช่นกันและในเวลาที่รวดเร็วขึ้นด้วย

 

 

ดร. วินัย บัวประดิษฐ์          
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานฝ่ายฆราวาส

 


      เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด   ใกล้เคียงจัดพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๓๕๗ รูป ขึ้น ณ ถนนจอมพล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีพระราชวิมลโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นในวาระฉลองครบ ๓๕๗ ปี เมืองโคราช เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

 

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กรชาวพุทธ ๕๐ ภาคี โรงเรียนเครือข่ายในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เครือข่ายกัลยาณมิตรภาคใต้ ทหาร ตำรวจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงาน ร่วมกันจัดพิธีตักบาตร ๑,๑๑๑ รูป บริเวณหน้าห้างโรบินสันตรัง จังหวัดตรัง โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย 

 

 

 

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฝ่ายฆราวาส

 


    เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสงฆ์ในจังหวัดระยอง ชมรมระยองร่มเย็น ชมรมบ้านค่ายร่มเย็น ชมรมมาบตาพุดร่มเย็น ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดระยอง วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ที่ถนนสุขุมวิท    ตรงข้ามปั้ม ปตท. เยื้องโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน  ฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้ยังมีพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด รวมทั้งชาวไทยพุทธใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทยอีกด้วย

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล