วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เสาสีมาคืออะไร ?  ..มีไว้ทำไม ?

เรื่องจากปก
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์


เสาสีมาคืออะไร ? 
..มีไว้ทำไม ?

                สีมา แปลว่า เขต หรือ แดน  

            ส่วน เสาสีมา ก็คือ เสาที่เป็นเครื่องหมายบอกเขตแดนหรือพื้นที่ในการทำสังฆกรรมต่าง ๆ ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งการกำหนดเขตแดนในการทำสังฆกรรมนั้น ได้ใช้ลูกนิมิตฝังลงไปใต้ดิน เพื่อกำหนดเขตแดน โดยมีอาณาเขตลึกลงไปจนถึงน้ำรองแผ่นดิน  

        แต่เพื่อให้เห็นขอบเขตในการทำสังฆกรรมเหนือพื้นดินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ก็ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกอาณาเขต ซึ่งการกำหนดสัญลักษณ์เช่นนี้ นิยมใช้ เสาสีมา หรือ ใบสีมา ก็ได้ 

               โดยปกติแล้วเสาสีมานั้น จะตั้งอยู่เหนือและตรงกับตำแหน่งลูกนิมิต เพราะทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แทนลูกนิมิตที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งทั่วไปจะมี ๔ เสา หรือ ๘ เสาก็ได้ จะเป็นเสากลม หรือเสาสี่เหลี่ยมก็ไม่ผิดแต่ประการใด 

              แต่น่าเสียดายที่การสร้างโบสถ์ผูกสีมาแต่ละวัดไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดได้ง่าย ๆ เลย อีกทั้งถ้าเกิดขึ้นแล้ว จำนวนเสาสีมานั้นก็มีไม่มาก ฉะนั้นการมีโอกาสได้ทำบุญนี้จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง และที่สำคัญยังมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า ใครก็ตามที่ได้ทำบุญสร้างหรือประดิษฐานเสาสีมา หรือบุญที่เกี่ยวกับการฝังลูกนิมิต ก็จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุด มีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย มีจิตใจหนักแน่น ไม่ท้อแท้หวั่นไหวต่ออุปสรรคใด ๆ และเมื่อมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดแล้ว ก็สำเร็จดังใจปรารถนาได้โดยสมบูรณ์ เหมือนดั่งเสาสีมาและลูกนิมิตที่ปักหลักกำหนดเขตแดนให้การทำสังฆกรรมสำเร็จสมบูรณ์นั่นเอง...


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร