วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เราจะละเลยเรื่องนี้ได้อย่างไร

ดับไฟใต้
เรื่อง : มาตา

 

เราจะละเลยเรื่องนี้ได้อย่างไร

        เมื่อเอ่ยถึงการก่อการร้ายใน ๔ จังหวัดภาคใต้ คนไทยส่วนใหญ่ล้วนเคยได้ยินข่าวนี้ แต่ถ้าพูดถึงการช่วยเหลือพระภิกษุและชาวพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ มีสักกี่คนที่รู้ 


   พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอ ใน จ.สงขลา) เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจพระภิกษุสงฆ์และพี่น้องชาวพุทธที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย และที่สำคัญเพื่อช่วยกันต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาบริเวณด้ามขวานทองเอาไว้ไม่ให้ขาดห้วงลง


      พิธีนี้จัดขึ้นเดือนละครั้ง หมุนเวียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี นับเป็นเวลานานถึง ๑๕ ปีมาแล้ว ซึ่งชาวพุทธในพื้นที่ต่างมองเห็นความจริงใจในการลงไปช่วยบรรเทาปัญหา


       หลังจากจัดพิธีทั้งสองนี้ได้ประมาณ ๓ ปี ก็มี พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ เกิดขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจแก่คุณครูผู้ยืนหยัดทำหน้าที่ให้ความรู้แก่เยาวชนในดินแดนแถบนี้


       พิธีกรรมครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๕ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๐


       พิธีเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีประชาชนมาร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป ประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม 


      ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ๔๓๒ กองทุน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด โดยมพีระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลกไปร่วมพิธี พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย


       ปัญหาเล็ก ๆ บางอย่าง หากไม่แก้ไข ปล่อยให้ลุกลาม ยังกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ แล้วปัญหาระดับความเป็นความตายของพระพุทธศาสนา เราจะไม่สนใจไยดีได้อย่างไร... ขออนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ทำให้กิจกรรมที่ทรงคุณค่าและมีความหมายต่อพระพุทธศาสนายังดำรงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร