วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ พิธียกแคลดดิ้งประดิษฐานเชิงลาด

 

            วันนี้เป็นวันสำคัญ ที่มีความหมายต่อชีวิตของพวกเราและชาวโลกอีกวาระหนึ่ง ที่เราพร้อมใจ กันมาอัญเชิญแคลดดิ้งแผ่นสุดท้ายประดิษฐานบริเวณเชิงลาดมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งมีสีทองอร่ามเรืองรองอยู่ต่อหน้าพวกเรานี้ จะเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของมหาปูชนียาจารย์ คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งเกิดขึ้นด้วยแรงกตัญญูกตเวที ด้วยความพากเพียรพยายาม และความสมัครสมานสามัคคีของลูกทุกคน
            
            ถ้าเรายังจำกันได้ในวันมาฆบูชาที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗ เราได้มาร่วมกันหล่อท่านด้วยทองคำ เพื่อบูชาธรรมท่าน นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสถาปนามหาวิหารหลังนี้ และในวันนี้ เราจะประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้อนุสรณ์สถานแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานบุคคลสำคัญของธาตุธรรม เอาไว้ให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ สักการบูชา

            ถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคล-เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายมาบังเกิดขึ้นในโลก โลกก็จะยังคงมืดมนอนธการกันต่อไป และคำว่า ธรรมกาย ก็จะไม่มีใครรู้จักอย่างแท้จริง เพราะหลังจากที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานได้ ๕๐๐ ปี คำว่า ธรรมกาย ก็เหลือเพียงตัวอักษรที่จารึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกของแต่ละนิกาย แต่ไม่มีใครเข้าใจเรื่องราวของธรรมกายได้อย่างแท้จริง จวบจนกระทั่งวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ท่านได้อุทิศชีวิต ค้นพบวิชชาธรรมกายของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมาสู่โลกได้อีกครั้งหนึ่ง ให้มาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของมวลมนุษยชาติ ทุกชาติ ทุกภาษา เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่า ในตัวของเขานั้น มีพระรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประมาณ มีอานุภาพไม่มีประมาณ เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริง สามารถขจัดทุกข์ โศก โรคภัย วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ อาสวกิเลสได้ ให้ ชาวโลกรู้ว่า ของดีที่ประเสริฐสุดนั้น มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อรู้แล้วก็จะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกัน

            เพราะทุกๆ ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใด ถึงแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายของความ เชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมก็ตาม ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้น ที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นก็มี พระธรรมกาย ซึ่งท่านสถิตอยู่ในที่ที่ดีที่สุด คือ ศูนย์ กลางกายฐานที่ ๗ แม้ข้างนอกจะดูแตกต่างกัน แต่ข้างในนั้นเหมือนกันด้วยพระธรรมกาย มีลักษณะที่เหมือนเป็นพิมพ์เดียวกัน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงาม ความบริสุทธิ์ ความสุขล้วนๆ มีความรอบรู้ และอานุภาพที่ไม่มีประมาณ

            พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านได้ค้นพบสิ่งนี้ แล้วท่านก็ได้นำมาเปิดเผย มาแสดง มาชี้แจงแนะนำให้พวกเราและชาวโลกได้เข้าถึงพระธรรม-กาย ใครก็ตามเกิดมาแล้วได้เข้าถึงพระธรรมกาย ได้ชื่อว่าเกิดมาคุ้มค่า เกิดมาชาตินี้มีกำไร ยิ่งถ้าได้ศึกษาวิชชาธรรมกายก็ยิ่งวิเศษมากทีเดียว เพราะจะได้ไปทำงานที่แท้จริงเช่นเดียวกับที่ พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา
            
            วันนี้เราจะแสดงความกตัญญูกตเวที บูชาธรรมผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ผู้นำแสงสว่างมาให้กับโลก นำสิ่งที่ดีงามมาให้แก่มวลมนุษยชาติ ท่านเป็นผู้ฟื้นฟู คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้หวนคืนมาอีกวาระหนึ่ง ถ้าไม่มีท่านเราก็หมดโอกาสที่จะได้เข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นสรณะ ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง พระธรรมกายเท่านั้น ที่จะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ขึ้น เราจะรู้ความจริงของชีวิตว่า เกิดมาจากไหน มาทำไม อะไรคือเป้าหมาย ของชีวิต เรื่องราวความลี้ลับต่างๆ จะถูกเปิดเผย เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกาย เป้าหมาย ก็จะเกิดขึ้นในใจ จะทำให้การตั้งเป้าชีวิตของเราถูกต้อง มุ่งตรงต่อที่สุดแห่งธรรม เราจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีชัยชนะ

            ฉะนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงมีพระคุณมากมายมหาศาล ที่ท่านได้นำสิ่งนี้มา เปิดเผย เป็นสิ่งที่เราไม่อาจทดแทนพระคุณท่านได้หมด สิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้นั้น เพียงแค่เหมือนหยาดฝนหนึ่งหยาดที่ตกลงมา เมื่อเทียบกับห่าฝนที่ตกในอนันตจักรวาล แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะเป็นการบูชามหาปูชนียบุคคลที่ควรบูชา เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวาระพิเศษ ที่เราได้บูชาธรรมท่านด้วยความเคารพเลื่อมใส ด้วยความกตัญญูกตเวทีเพื่อความสว่างไสวในชีวิตของเรา

            ในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๔๗ เรามาบูชาทักขิไณยบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง ได้มาร่วมบุญกับท่าน บุญนี้ก็จะมีอานิสงส์ใหญ่ ให้เราได้มหาสมบัติ ทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ ได้บรรลุที่สุดแห่งธรรม ธรรมอันใดที่พระเดช-พระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านได้บรรลุ เราก็จะได้บรรลุธรรมนั้น

            การได้บรรลุธรรม ได้ชื่อว่าเป็นการบรรลุกรณียกิจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะเราเกิด มาทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ และสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมีกันให้มากๆ อย่าไปนึกว่าเรามีบุญมากแล้ว ถ้ามีบุญมากต้องเข้าถึงวิชชา ธรรมกาย ปราบมารกันได้หมดแล้ว เราต้องดูงาน ของผู้มีบุญอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราที่ท่านทำ คือ ท่านทำงานที่แท้จริง กำลังปราบมาร ประหารกิเลสไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ท่านมองเห็นบุญในตัวของท่าน แล้วก็เอาบุญในตัวไปวัดกับหนทางที่จะไปข้างหน้า คือ ที่สุดแห่งธรรม ก็เห็นว่าหนทางยังอีกยาวไกล แต่ก็มาได้เกินกว่าครึ่งทางแล้ว

            เพราะฉะนั้น ต้องเดินหน้ากันต่อไป เรายังทำไม่ได้ขนาดท่านเลย ยังต้องทำกันอีกมาก ถ้ามัวประมาทชะล่าใจ เดี๋ยวเราจะตามท่านไม่ทัน การตามท่านไม่ทันนั้นอันตรายมาก เพราะชีวิตในสังสารวัฏ มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งถูกอกุศลเข้าสิงจิต คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ไม่ดี และอาจจะ พลาดพลั้งไปอบายได้ แต่เพราะเราได้ท่านเป็น ต้นบุญ ต้นแบบ เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งท่านมองได้ไกล มองได้รอบตัวกว่าเรา ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ท่านได้อาศัยความเอ็นดูต่อพวกเราและชาวโลก ท่านจึงชี้ขุมทรัพย์ให้เราว่า อย่างนี้ควรทำ อย่างนี้ ไม่ควรทำ การที่จะหายอดกัลยาณมิตรผู้รู้แจ้ง เห็นแจ้งอย่างท่านนี้ไม่ใช่ง่ายเลย ถือว่าเป็น บุญลาภอย่างสำคัญที่สุดทีเดียว ฉะนั้นท่านทำอย่างไร เราก็ต้องทำอย่างนั้น ท่านเป็นอย่างไร เราก็จะต้องฝึกให้เป็นอย่างนั้น ต้องติดตาม ตามติดสร้างบารมีตามท่านไป วันนี้ ก็จะเป็นวันประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ดีที่สุด และน่าภาคภูมิใจที่สุดของเราอีกวันหนึ่งนะลูกนะ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล