วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ พิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดมอาคารภาวนา


              วัน นี้เป็นวันบุญใหญ่ที่พิเศษอีกวาระหนึ่ง ที่ลูกทุกคนได้มาพร้อมเพรียงกัน ประกอบพิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดมอาคาร ๖๐ ปี เพื่อเป็นที่สำหรับทำภาวนาศึกษาวิชชาธรรมกาย อาคารหลังนี้ ได้เริ่มต้นตอกเสาเข็มต้นแรก เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ต่อมาก็ได้มาร่วมกันอัญเชิญเสาเข็มต้นสุดท้าย และประกอบ พิธีตอกเสาเข็มกันในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อไม่นาน มานี้

               นับจากวันแรกที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างจวบจนกระทั่งถึงวันนี้ รวมระยะเวลาได้ ๑๓๘ วัน เราจะเห็นว่า งานก่อสร้างได้ รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันใช้งานก่อนฤดูกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึง เพราะเราต้องทำงานแข่งกับเวลา เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง สำหรับนักสร้างบารมี เราจะสูญเสียเวลาไปไม่ได้อีกแล้ว เนื่องจากคู่แข่งที่แท้จริงของเรา คือ เวลา ทุกๆ อนุวินาทีที่ผ่านไป ได้กลืนกินเอาชีวิตของเราไปด้วย ส่วนพญามารหรือ ผู้ขวางความดี คือ ข้าศึกศัตรูที่แท้จริงของเรา เป็นศัตรูภายในที่รู้เห็นได้ยาก แต่ว่าน่ากลัวกว่าศัตรูภายนอกที่ยังพอมองเห็นตัว เขาได้เอา ความไม่รู้มาบดบังดวงปัญญาของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เอากิเลสอาสวะมาบังคับให้สร้างกรรม แล้วก็ให้มีวิบากเป็นผล จนเป็นวงจรแห่ง ทุกข์ที่หมุนเวียนอย่างไม่มีวันรู้จบ ดังนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลาย จึงไม่เสียเวลากับข้าศึกภายนอก แต่มุ่งจะเอาชนะข้าศึกภายใน เพราะศึกสมรภูมิ ภายในเป็นสงครามที่แท้จริง ที่ยิ่งใหญ่กว่าสงครามใดๆ ในโลก

              ในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระ-มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านและทีมงานของท่านได้กรำศึกกันมาแล้ว ช่วยกันรบกับกิเลสอาสวะ รบกับพญามาร ที่เขาเอาความแก่ ความเจ็บ ความตายมาให้ ท่านก็แก้ไขด้วยวิชชาธรรมกาย แก้ทุกข์มนุษย์ ช่วยให้รอดตาย หายป่วย ช่วยประเทศชาติให้พ้นจากมหันตภัยสงครามโลก โดยแก้เข้าไปในเหตุภายใน เพราะผลภายนอกล้วนเกิดมาจากต้นเหตุภายใน ท่านมุ่งไปขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมาน เพื่อให้มวลมนุษยชาติได้พบกับสันติสุขที่แท้จริง ดังนั้นทั้งชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ท่านจึงได้อุทิศตนให้กับการทำสงครามภายใน ทำวิชชาทั้งวันทั้ง คืนทีเดียว โดยแบ่งทีมงานออกเป็น ๒ กะ กะละ ๖ ชั่วโมง กลางวัน ๖ ชั่วโมง กลางคืน ๖ ชั่วโมง ทำกันตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงเลย ทำจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่าน แล้วคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ก็ได้สืบทอดวิชชาธรรมกายมาให้กับพวกเรา ฉะนั้นลูกทุกๆ คน ก็จะต้องสืบทอด เจตนาของมหาปูชนียาจารย์กันต่อไป

               งานสานต่อวิชชาธรรมกาย เพื่อกอบกู้วิกฤติในจิตใจของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นภาระหนัก และก็เป็นงานใหญ่ เราจะทำตามลำพังไม่ได้ ต้องทำไปกันเป็นทีม และทั้งทีมจะต้องมีความรู้เท่าเทียมทันกัน จะไม่มีใครล้ำหน้า ไม่มีใครล้าหลัง แต่ว่าจะต้องไปกันพร้อมหน้า ซึ่งลูกทุกๆ คนจะต้องรวมใจให้เป็นหนึ่ง ว่าอย่างไรก็ว่าตามกัน มีเป้าหมาย มโนปณิธาน อุดมการณ์เดียวกัน แล้วทั้งทีมก็ต้องรักสมัครสมานสามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้น จึงจะมีพลังที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้ง หลวงพ่ออยาก จะให้ลูกทั้งหมดร่วมมือร่วมใจกัน ประสานใจกันให้เป็นหนึ่ง เพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องผนึกพลังกัน

               เมื่อคอนกรีตมหามงคลได้ถูกเทปิดยอดโดม จนเป็นโดมอาคารภาวนาที่สมบูรณ์ นั่นก็เป็นสัญญาณว่า งานที่แท้จริงที่เราจะต้องทำกันไปเป็นทีม ให้สมบูรณ์กว่าที่ผ่านมา ได้เริ่มขึ้นแล้ว ถึงเวลาที่ลูกๆ นักรบกองทัพธรรม ทั้งหลาย จะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบารมีกันอย่างจริงจัง สร้างบารมีทั้งภายนอกและก็ทำงานละเอียดภายในให้เต็มที่ เพราะเราถูกจำกัดด้วยเวลา จะมัวมาเพลิดเพลินเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระนั้นไม่สมควร

               ธรรมดาวิสัยของยอดนักรบกองทัพธรรมนั้น จะไม่มามัวเสียเวลากับเรื่องปลีกย่อย จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย คือ ที่สุดแห่งธรรม อย่างเดียวเท่านั้น ขอให้ลูกทุกคนมีหัวใจของ พระบรมโพธิสัตว์ อย่าได้ย่อท้อ เราเดินทาง กันมาได้เกินกว่าครึ่งทางแล้ว เส้นชัยรอเราอยู่ข้างหน้า ให้รวบรวมพลังใจแล้วก้าวเดินกันต่อไป ตามติดและติดตามรถด่วนขบวนสุดท้ายนี้ให้ทัน อย่าไปหวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้น เพราะลูกเดินมาถูกทางแล้ว ทางที่รอดปลอดภัยจากอบาย จากสังสารวัฏ จากเงื้อมมือของพญามาร ทางนี้เป็นทางสายกลางของพระอริยเจ้าที่ตรงที่สุด ลัดที่สุดสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม

               วันนี้ ลูกผู้มีบุญทุกคน จะได้ร่วมกันสถาปนาอาคาร ๖๐ ปี บุญสถานสำหรับศึกษา ค้นคว้าวิชชาความจริงของชีวิต และสรรพสิ่ง สิ่งนี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลาย บุญใหญ่ที่ลูกทุกคนได้ทำในคราวนี้ ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งบุญ แล้วก็เป็นบุญหลักทีเดียว ที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ เพราะบุญนี้ จะไปเชื่อมโยงวิชชาธรรมกายกับมหาปูชนียาจารย์ ทำให้เรา ได้อานิสงส์ใหญ่ จะได้บรรลุธรรมกันอย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย ได้บรรลุธรรมกันตั้งแต่เยาว์วัย และจะได้สมบัติอจินไตย สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น ได้ทั้งโลกียสมบัติและโลกุตรสมบัติ

               ฉะนั้น ให้ลูกทุกคนปลื้มปีติในบุญนี้ อย่าลืมว่าทุกๆ อากัปกิริยา ทุกๆ เหตุการณ์ ทุกๆ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ จะถูกบันทึกไว้ในใจ เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม ที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล