วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ นโยบาย ๓ ป. โปรด ปราม ปราบ พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)              กิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ สิ่งไม่ดี ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ หมดสิ้นไปจากโลก การจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้นั้นต้องช่วยกันทุกคน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ทั้งพุทธจักร และอาณาจักร ทุกคนต้องช่วยกันหมด และต้องใช้นโยบาย ๓ ป. คือ โปรด ปราม ปราบ

               โปรด คือ ให้ความรู้ ให้ทุกคนเห็น โทษภัยของสุราเมรัย บุหรี่ ยาเสพติดทั้งหลายว่า มีโทษภัยอย่างไรทั้งในปัจจุบัน ในปรโลก และในสังสารวัฏ อย่าเห็นแต่คุณเพียงด้านเดียวว่า ช่วยสร้างงาน มีพนักงาน มีโรงงานสุราบุหรี่ แล้วมีรายได้กลับเข้ารัฐ เพื่อจะนำรายได้นั้นกระจายไปสู่ส่วน ภูมิภาคทั่วประเทศ เพราะสิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียไปมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย

               โทษในปัจจุบันทำให้เสียเวลา เสียเงิน เสียทอง เสียผู้เสียคน เสียชีวิต โทษในปรโลก ทำให้เสียโอกาสไปสวรรค์ แต่ได้โอกาสไปอบาย โทษในสังสารวัฏ เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องระทมทุกข์กันอีกยาวนาน
เพราะฉะนั้น ต้องโปรดก่อน คือ ให้ความรู้เหล่านี้ ซึ่งต้องช่วยกันทั้งพุทธจักร อาณาจักร ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ทุกคนต้องช่วยกันให้ความรู้

               ปราม เมื่อโปรดแล้วต้องปรามด้วยว่า อย่าทำสิ่งเหล่านี้ ทำแล้วมีโทษ ทั้งปรับ ทั้งจำ หรือจะมีมาตรการอะไรก็ว่ากันไป

               ปราบ เมื่อทั้งโปรดทั้งปรามแล้วยังไม่เชื่อก็ถึงขั้นปราบ ปราบก็ต้องปราบกันอย่างจริงจัง ถ้าปราบกันจริง ๆ เดี๋ยวก็หมด แต่บางทีเขาจะมีวิธีการต่าง ๆ นานา ทำให้หมดอารมณ์ปราบ ก็เลยปราบกันไม่จริง ทีนี้เมื่อปราบไม่จริง สิ่งเหล่านี้จึงไม่หมดไป ก็เลยเป็นต้นแบบที่ไม่ดีให้แก่ผู้ที่เกิดมาในภายหลัง ซึ่งจะต้องเรียนรู้ใหม่ในโลกนี้ ได้ดำเนินรอยตาม เหมือนพ่อปูแม่ปูเดินเป๋ ลูกปูออกมาก็เป๋ตาม ซึ่งมันหมดยุคสมัยแล้ว เพราะเราได้ทดลองทำอย่างนั้นมาแล้ว และไม่เห็นว่ามีอะไรดีขึ้น

               เพราะฉะนั้น ในยุคนี้ถ้าจะให้อินเทรนด์ ต้องเทเหล้า-เผาบุหรี่ ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมาในโลก ในยุคของเรานี่แหละ แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล