วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ทุกครั้งที่มีผู้มากราบไหว้องค์พระประจำตัวสีทองเหลืองอร่าม พร้อมกันคราเดียวถึง ๓ แสนองค์ เมื่อนั้น มหากุศล .....อ่านต่อ
ทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้เหตุ รู้ผล สามารถประกอบกิจการงานต่างๆ สำเร็จได้โดยง่าย......อ่านต่อ
ถ้าหากเราฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งอย่างถูกวิธี พอใจหยุดถูกส่วน จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝัน.......อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์จึงคิดว่า ร่างกายของเรานี้ เป็นร่างกายที่ปราศจากแก่นสาร ยังเกลือกกลั้วด้วยบาปอกุศลที่หมักดองใจมานานแสนนาน......อ่านต่อ
ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นโอกาสว่าง ถ้ายังอยู่ครองเรือน......อ่านต่อ
หน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด สำคัญที่สุด ทรงอานุภาพที่สุด หากบุคคลใน แต่ละทิศปฏิบัติตนตามหน้าที่......อ่านต่อ
โบราณท่านก็เลย สอนว่า ให้อยู่แบบคนผิงไฟในหน้าหนาว คือถ้าอยู่ห่างกองไฟก็หนาว อยู่ใกล้ๆ ไฟก็จะไหม้เอาได้......อ่านต่อ
จะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อผสมก็ตาม อย่างไรเสียก็ยังไม่เป็นก้อนเลือด ยังไม่มีชีวิต......อ่านต่อ
ถ้าจะให้มีความสบายใจ และได้บุญมากยิ่งขึ้นก่อนทำทานลองนั่งสมาธิดูสักหน่อย ใจจะได้ใสๆ บุญที่ได้ก็จะมีคุณภาพ......อ่านต่อ
ที่รู้จักกันในนามว่า เอฟ บี ไอ ที่มีชื่อเสียงด้านสืบสวนคดียากๆ ได้สำเร็จ ทำให้ชื่อ "เอฟ บี ไอ"......อ่านต่อ
ความสามารถที่เกินตัวเช่นนี้ทำให้เราค้นพบว่า เธอเป็นผู้หญิงที่มีอะไรหลายอย่างในชีวิต......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล