วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อานิสงส์การสร้างพระธรรมกายประตัว

 
๑. ทำให้มีกำลังใจสูงส่ง และมีอานุภาพ ที่เกิดจากอำนาจพุทธคุณแผ่คุ้มครองป้องกันภัย สามารถเอาชนะอุปสรรค ขวากหนามต่างๆ ได้โดยง่าย
๒.ทำให้เกิดในตระกูลสูงเป็นตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดา ทั้งหลาย

๓. ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณวรรณะ ผ่องใส ร่างกายได้สัดส่วน สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
๔. ทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้เหตุ รู้ผล สามารถประกอบกิจการงานต่างๆสำเร็จได้โดยง่าย

๕. ทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้อง มีความคิดดี คิดสร้างสรรค์ประโยชน์ และความสุขให้ทั้งแก่ตนเอง และเพื่อนร่วมโลก

๖. ทำให้มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงในธรรมะ ใจไม่ตกไปใน อกุศลธรรมใจน้อมไปในสมาธิ ทำให้ปฏิบัติธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย


๗. ทำให้เข้าถึงฐานะอันเลิศจะเกิดในที่ใด ก็สมบูรณ์ ด้วยทรัพย์สมบัติ ทั้งโลกิยทรัพย์ และอริยทรัพย์ ติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่ง ถึงที่สุดแห่งธรรม
๘. ทำให้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่ตนได้เคย ผิดพลาดทำมาตั้งแต่ในอดีตชาติให้เบาบางลง

๙. ทำให้บุญนี้จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ ให้ได้สร้างบารมีร่วมกันไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล