วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 66 เมษายน ปี 2551

ฉบับที่ 66 เมษายน ปี 2551
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพไม่มีประมาณ วัตถุธาตุใดๆ ในโลกไม่ว่าจะเป็นไม้ ดิน หินศิลา หรือโลหะ แม้จะมีมูลค่าเพียงน้อยนิด หาก นำมาทำเป็นสื่อเชื่อมใจถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เอาโคตรเพชรที่เลิศด้วยมูลค่ามาอุปมา ก็ไม่อาจ เทียบได้เพียงแค่เศษเสี้ยวแห่งคุณค่าของวัตถุธาตุนั้นๆ ได้เลย ......อ่านต่อ
ผลการสอบที่ประกาศออกมาแต่ละปี จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นอย่างมาก ทั้งต่อ ตัวผู้สอบ ต่อสำนักเรียนต้นสังกัด และต่อคณะสงฆ์ บนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งปีที่ผ่านๆ มา มักจะมีจำนวน ผู้สอบได้น้อยกว่าผู้สอบตก ยิ่งชั้นประโยคสูงๆ ยิ่งมีผู้สอบได้น้อยลงตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้น ......อ่านต่อ
สำหรับนักสร้างบารมี Summer นี้ ไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหน แต่อุณหภูมิของหัวใจไม่ได้ร้อนตามไปด้วยเลย เพราะทุกคนมีใจจดจ่ออยู่ที่งานบุญใหญ่ ในวันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันแห่งการสร้างมหากุศลพร้อมๆ กันถึง ๔ บุญ ......อ่านต่อ
ปัญหาหนึ่งที่สมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนออกมา คือ ความโดดเดี่ยวของครูที่ต้องทำงานอยู่ท่าม กลางความหวาดระแวง วิตกกังวลถึงความปลอดภัยของตนเอง ทำให้เกิดความเครียดตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาครูจะหยุดสอน เรียกร้อง หรือหลบหนีก็ทำไม่ได้ ......อ่านต่อ
World Spirit Youth Council (WSYC) คือกลุ่มเครือข่ายผู้นำเยาวชนโลก ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด ของ ดร.นีนา เมเยอร์ฮอฟ ผู้อุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนจนเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ......อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ นับเป็นโอกาสพิเศษที่พุทธบริษัท ๔ทุกคนจะได้มาช่วยกันทำนุบำรุงรักษา พระพุทธศาสนา ด้วยการสั่งสมมหาทาน บารมีให้ยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งในวันคุ้มครองโลกปีนี้ จะมีบุญใหญ่บังเกิด ขึ้นพร้อมกันถึง ๔ บุญ ......อ่านต่อ
ธอเล่าว่า"ชีวิตที่ผ่านมาของดิฉันเหมือนผ้าที่ ไม่ได้รีด ทั้งยับยู่ยี่และเต็มไปด้วยตะเข็บปุ่มปมมีปัญหาวิชาทุกข์มาให้เรียนรู้ ไม่หยุดหย่อน หมดเรื่องนี้ ก็ต่อเรื่องนั้นเมื่อปัญหามาเร็วแต่ปัญญามาช้า จึงแก้ปัญหาในทางที่ผิด หลงติดในอบายมุข ทั้งดื่มเหล้า และเล่นการพนัน วันเวลากว่าครึ่งของชีวิตหมดไปใน ขวดเหล้า เธอให้คำจำกัดความการใช้ชีวิตในช่วงนั้น ว่า "แกว่งชีวิตหาเสี้ยน" ......อ่านต่อ
ความอยู่รอดของประเทศชาติท่ามกลางกระแสการปรับตัวของโลก จึงเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาของชาติ ที่มีภารกิจสำคัญร่วมกัน คือการสร้างคุณภาพเ ยาวชน ของชาติให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นเดิมพัน ......อ่านต่อ
คำว่าสันโดษ แปลว่าพอใจในสิ่งที่ควรมี ควรได้ อะไรไม่ควรมี ไม่ควรได้ ก็อย่าไปพอใจ แต่ถ้าตัวเขามีความรู้ มีความสามารถ มีความดี พอที่จะได้อะไรในทางที่ถูกที่ควร พอจะรวยได้เท่าไรๆ พุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามหรอก แต่ว่าความเข้าใจผิดตรงนี้แหละ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าวัด ......อ่านต่อ
คำสอนและประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ต้องอาศัยปัจจัยในการหล่อเลี้ยงสังขารจากญาติโยมทั้งหลาย และสาธุชนก็ได้อาศัยธรรมะจาก ท่านที่คอยอบรมสั่งสอนเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจ เป็น หลักการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม ซึ่งยังผลให้บ้านเมืองบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ......อ่านต่อ
เธอ.. เป็น มะเร็ง ระยะสุดท้าย ที่ต้องใช้เคมีบำบัด แต่เธอปฏิเสธ แล้วทำไม เธอจึงรอดมาถึงทุกวันนี้ ......อ่านต่อ
นี่คือการสื่อสารไร้สาย ไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ อะไรเลย ตัวของพระเองกระจายได้ดีที่สุดต้องการทราบเรื่องอะไร สอบถามได้ ซักถามเพิ่มเติมได้ ทำให้เอกภาพของพระวินัย เอกภาพของคำสอน และเอกภาพคณะสงฆ์เกิดขึ้น ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล