วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการตักบาตรพระ ๕ แสนรูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ ๕ แสนรูป
เรื่อง : กองบรรณธิการ


      คำสอนและประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ต้องอาศัยปัจจัยในการหล่อเลี้ยงสังขารจากญาติโยมทั้งหลาย และสาธุชนก็ได้อาศัยธรรมะจาก ท่านที่คอยอบรมสั่งสอนเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจ เป็น หลักการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม ซึ่งยังผลให้บ้านเมืองบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการอย่างเป็น รูปธรรมในจังหวัดต่างๆ
อย่างต่อเนื่องดังนี้

        ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธ จังหวัดลำปางและหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๐๐๐ รูป ขึ้น ในเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถนนท่าคราวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางโดยมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมาลังการ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีตักบาตร พระภิกษุ สามเณร ๑,๐๐๐ รูป โดยมีพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกว่า ๑๕,๐๐๐ คน

      ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ด้านหน้าพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้มี การจัดงานมหาสังฆทานและตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน ๑,๐๐๐รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานสงฆ์และยังได้รับเกียรติจากนายไชยา
สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส โดยมีนายชนินทร์ บัวประเสริฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน นอกจากจะร่วมกันตักบาตรแล้ว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยัง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับมูลนิธิธรรมกาย เพื่อนำไป มอบให้กับผู้ประสบภัยใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ถือเป็น ครั้งแรกและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐม ได้ตักบาตรพระภิกษุเป็นจำนวนถึง ๑,๐๐๐ รูป

      ในวันเดียวกันนี้ คือ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญไชย ริมน้ำกวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑,๐๐๐ รูป โดยได้รับ ความเมตตาจากพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะ จังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเฉลิมชัย วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรในครั้งนี้ นอกจากจะมีพุทธบุตร ๑,๐๐๐ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ แล้วยังได้รับความสนใจจากประชาชนชาวลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมากกว่า ๑๕,๐๐๐ คน

     และเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ถนนนเรศวร จากสะพานเอกาทศรถถึงด้านหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้เกิดภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกและครั้งสำคัญนับตั้งแต่สร้างเมืองพิษณุโลกขึ้นมา นั่นก็คือภาพ พระภิกษุสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป เดินครองบาตรไปตามทาง ที่ทอดยาวบนถนนนเรศวร พร้อมสาธุชนผู้มีบุญจำนวนมากที่มารอตักบาตรด้วยใจจดจ่อตั้งแต่เวลา เช้าตรู่ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางลาวัลย์ สุขสงค์ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลก เป็นประธานจัดงาน

       และเช้าวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ได้พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ที่จัดขึ้นบริเวณตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี
โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ชมรมรังสิตรวมใจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สหพันธ์รวมใจ ไทยทั้งชาติสมาคมบัณฑิตรัตน์ ภาครัฐ และ ภาคเอกชน โดยงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดช พระคุณพระราชปริยัติยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และได้รับเกียรติจากนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

     การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ถึงแม้จะเป็นวันทำงานแต่ประชาชนก็มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่การจัดงานดูคับแคบไปถนัดตา สองข้างทางเต็มไปด้วยแรงศรัทธาของประชาชนนอกจากนี้ยังมีการ ถวายปิ่นโตอาหารแด่ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เถา สร้างความปลื้มใจ แก่ผู้ให้และผู้รับ

     ขณะเดียวกันในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ก็ได้จัดตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ถือเป็นครั้งแรกของ โครงการในเขตกรุงเทพมหานคร งานครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตรงข้ามสำนักงาน เขตมีนบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมภาณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นประธานสงฆ์ โดยมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.จักรภพ เพ็ญแข ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส โดยมีนายวิรัตน์ ธนชัยนันท์ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี เป็นประธานจัดงาน
มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรครั้งนี้เป็นจำนวน มาก ถึงแม้อากาศในช่วงนี้จะร้อนแต่ใจของผู้มีบุญก็ชุ่มเย็นด้วยบุญกิริยาที่
ได้ทำร่วมกัน

โครงการตักบาตรพระ ๕ แสนรูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุใน ๔ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ หนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) จะยังคงเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งกิจกรรมบุญดังกล่าวล้วนสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของพุทธศาสนิกชนจาก ทั่วประเทศ เป็นพลังความสามัคคีอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธ สมดังภาษิตที่ว่า พุทธบริษัท ๔ ต้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
และกิจกรรมบุญครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ดีงาม อีกทั้ง ยังเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะทำให้ชาวโลกได้เห็น ว่า ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนยังคงเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลายและเป็นการแสดงพลังของชาวพุทธ ส่งเป็นกำลังใจช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

     อีกไม่ช้าเมื่อผืนแผ่นดินอบอวลไปด้วยกระแสแห่งการสร้างบุญ พุทธบริษัทสมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวกันความเจริญรุ่งเรือง และสันติสุขจักเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย


 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 66 เมษายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล