วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ big บุญ x ๔ มหาสังฆทาน ๔ บุญใหญ่ วันคุ้มครองโลก

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ๔ บุญใหญ่อัศจรรย์ในวันเดียว

     วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ นับเป็นโอกาสพิเศษที่พุทธบริษัท ๔ทุกคนจะได้มาช่วยกันทำนุบำรุงรักษา พระพุทธศาสนา ด้วยการสั่งสมมหาทาน บารมีให้ยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งในวันคุ้มครองโลกปีนี้ จะมีบุญใหญ่บังเกิด ขึ้นพร้อมกันถึง ๔ บุญ ดังนี้

๑. พิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ

      นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ทุกท่านจะได้มาถวายมหาสังฆทานแด่พระสังฆาธิการ รวมถึงพระผู้ติดตามและตัวแทน คณะสงฆ์จาก ๔ จังหวัดชาย แดนภาคใต้จำนวนกว่าแสนรูปจาก ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการจากทั่วทุกภาคของประเทศนำโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญที่จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ มหาสังฆทานในครั้งนี้ นับเป็น ก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การรวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและ มั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบไป

๒. พิธีถวายองค์พระประธาน ประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา จำนวน ๒๒๒ องค์

     มาร่วมกันอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญใน พิธีถวายพระประธานจำนวน ๒๒๒ องค์ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา อันเป็น จุดเริ่มต้นของการเชื่อมสายใยพุทธบุตรทั่วโลกให้เป็น หนึ่งเดียวกัน และนำพาชาวโลกให้หันมาศึกษาคำสอน ดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ การปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน อันเป็นกายตรัสรู้ธรรม ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งในอนาคตพุทธบุตรทุกนิกายจะได้ช่วยกันเผยแผ่ความรู้อัน สำคัญนี้ไปสู่ชาวโลก โดยมีจุดเริ่มต้นจาก การถวายพุทธปฏิมากร นี้ให้แก่ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศแรกของโลก

๓. พิธีหล่อพระประธานถวายวัดบ้านขุน ๑

     วัดบ้านขุน ๑ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คือพุทธสถานสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาทในพื้นที่ ซึ่งทุกๆ ปีจะมีกุลบุตร ชาวไทยภูเขาสนใจเข้ามาบวชเรียนเป็นสามเณรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการหล่อพระประธานเพื่อถวาย วัดบ้านขุน ๑ นี้ นับเป็นนิมิตหมายอันสำคัญว่า พระพุทธศาสนาจะสามารถประดิษฐานอย่างมั่นคง บนยอดดอย เพื่อเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดให้แก่ พี่น้องชาวไทยภูเขาทุกคนสืบไป

๔. พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์

     ปิดท้ายบุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลก ด้วยพิธี หล่อพระธรรมกายประจำตัว
ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ซึ่งในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมา ร่วมกันสร้าง พระธรรมกาย ประจำตัวจารึกชื่อของตัวท่านและหมู่ญาติผู้เป็นที่รัก อันจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลยิ่งใหญ่จาก การร่วมสถาปนากายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บังเกิด และคงอยู่คู่โลก ใบนี้ไปอีกนานนับพันปี ซึ่งจะยังความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นแก่ท่านไปจนตลอดชีวิต และยังเป็นเสบียงบุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ ตราบจนเข้าถึงพระนิพพาน

มหานิสงส์วันคุ้มครองโลก

อานิสงส์ถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ

ถวายภัตตาหารพระ ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจพรธรรม ๕ ประการ คือ เป็นผู้อุดมไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ

ถวายไตรจีวร ทำให้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส มีรัศมีออกจากกาย มีฤทธิ์ มีเดช มีผิวกายละเอียด นุ่มนวล เมื่อเสวยสุขอยู่ในโลกสวรรค์ ย่อมได้ผ้าทิพย์อันงดงาม เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ จะมีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกาย ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภากาศ

ถวายยา ทำให้มีอายุยืนยาว มีกำลังเป็นเลิศ ไม่พลัดพรากจากของรัก ไม่มีอันตรายมากล้ำกราย ปราศจากสิ่งอัปมงคล เป็นผู้มีเวลามากและทรัพย์จะไม่สูญเปล่าไปกับความเจ็บป่วย

ถวายปัจจัยไทยธรรม ทำให้เป็นผู้มีทรัพย์ รื้อผังจนกลายเป็นผังสำเร็จของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา ทำให้สมปรารถนาในทุกสิ่ง

ถวายย่าม ทำให้ทรัพย์คงอยู่อย่างปลอดภัย ไม่เสื่อมไปด้วยเภทภัยต่างๆ

อานิสงส์การสร้างและถวายพุทธปฏิมากร

ได้บังเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา

ได้ลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่เคารพเลื่อมใส ของมหาชน

มีอายุขัยยืนยาว และมีชื่อเสียงขจรขจาย ด้วยผลบุญจากการสร้างและถวายพุทธปฏิมากร เพื่อเผยแผ่และสืบทอด อายุพระพุทธศาสนา

ได้เข้าถึงฐานะอันเลิศและฐานะอันประเสริฐ คือได้มนุษย์สมบัติอันเลิศ ทิพย์สมบัติอันเลิศ และนิพพานสมบัติอันประเสริฐ

ได้ผังสำเร็จในการเข้าถึงพระธรรมกายด้วยผลบุญที่ได้ร่วมสร้างและถวายพุทธปฏิมากรอันเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมกายภายใน

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 66 เมษายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล