วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บรรยากาศเตรียมงาน วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ จิตสดใส รับบุญใหญ่ ใน summer

ทบทวนบุญ
เรื่อง: บ.ธรรมาวุธ

 

 

 

 

 

 

        เดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน ถือเป็นช่วง Summer ที่อากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิโดยทั่วไปสูงปรี๊ด ผู้คนโดยส่วนใหญ่จึงหลบความอบอ้าวที่บ้าน ไปเดินรับแอร์เย็นๆ ในห้างสรรพสินค้า หรือไม่ก็ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ แต่สำหรับนักสร้างบารมี Summer นี้ ไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหน แต่อุณหภูมิของหัวใจไม่ได้ร้อนตามไปด้วยเลย เพราะทุกคนมีใจจดจ่ออยู่ที่งานบุญใหญ่ ในวันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันแห่งการสร้างมหากุศลพร้อมๆ กันถึง ๔ บุญ คือ บุญจากการถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ โดยมีพุทธบุตรเรือนแสนรูปเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ, บุญถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้, หล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐาน ในมหาธรรมกายเจดีย์พิธีถวายพระพุทธรูป ประดิษฐาน ณ วัดในประเทศศรีลังกา จำนวน ๒๒๒ องค์ และหล่อพระประธาน ประดิษฐาน ณ วัดบ้านขุน ๑ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

       นอกจากตั้งใจกลั่น กาย วาจา ใจ ของตนเอง ให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแล้ว สาธุชนหลายท่านยังพร้อมใจกันเดินทาง มารับบุญในการเตรียมงานที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ต่อเนื่องไปจนถึง วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ บางท่านเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัด บางคณะก็เดินทางกันมา ทั้งครอบครัว เพื่อมารับบุญเตรียมงานกันอย่างคึกคัก ซึ่งสถานที่ในการเตรียมงานจะมีอยู่ ๓ แห่งหลักๆ คือ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, สภาธรรมกายสากล, และมหารัตนวิหารคด

แพ็คอุปกรณ์การขบฉัน
แพ็คบุญอนันต์ใส่กลางใจ

       โดยเริ่มเตรียมงานวันแรกที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ตั้งแต่จันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ คือบุญแพ็คอุปกรณ์การฉัน (ช้อนและทิชชู) เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐-๑๘.๐๐ น. ซึ่งบางท่านก็มาตั้งแต่ก่อนเพลเพื่อจะได้ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ หลังรับพรพระเสร็จเรียบร้อยก็รับบุญเตรียมงานต่อเลย

        การแพ็คอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องใช้สมาธิและความละเอียดประณีตอย่างสูง โดยมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นส่วนๆ ตั้งแต่ขั้นตอนของการพับทิชชู โดยนำทิชชูทั้งผืนมากางแล้วรีดด้วยมือให้เรียบ แล้วค่อยๆ พับเป็นชั้นๆ โดยมีไม้แบบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการปรับมุมทุกมุมให้ตรง มีสเต็ปรอยพับที่สม่ำเสมอเท่ากัน เมื่อพับทิชชูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการบรรจุลง ในซองพลาสติกใส แล้วจัดเรียงช้อน-ส้อม และไม้จิ้มฟันลงไป ใน ขั้นตอนนี้จะมีแผนกเช็ดช้อนและส้อมให้สะอาด แลเป็นเงาวาบวับ โดยทุกคนต้องสวมถุงมือในการปฏิบัติงานด้วย เสร็จแล้วก็ใช้ผ้าทับไล่ลมออกจากซอง ก่อนปิดผนึก กล่าวได้ว่า การรับบุญในการเตรียม งานครั้งนี้ นอกจากเราจะได้ถวายในสิ่งที่ประณีต ที่สุดแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังเป็นการฝึกใจของเราให้มีสติจดจ่อในสิ่งที่ทำตลอดเวลา ทำให้ใจเป็นสมาธิที่นิ่งแน่น มั่นคงและที่น่าปลื้มใจก็คือ จากความร่วมแรงร่วมใจและความรักในบุญของสาธุชนทุกท่าน ทำให้การแพ็คช้อนเสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม

พับและบรรจุผ้าไตร
เกาะเกี่ยวดวงใจกับธงชัยแห่งพระอรหันต์


      ไม่บ่อยครั้งนักที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับ ผ้ากาสาวพัสตร์ ซึ่งเป็นประดุจธงชัยแห่งพระอรหันต์โดยเฉพาะฆราวาสฝ่ายหญิง ที่ไม่มีโอกาสได้บวชเหมือนฆราวาสฝ่ายชาย แต่พวกเราก็ไม่ปล่อยให้โอกาสอันน้อยนี้หลุดมือไป นั่นคือ บุญใหญ่ในการพับ และบรรจุผ้าไตรใส่ถุง ซึ่งเริ่มรับบุญนี้กันระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐-๑๘.๐๐ น. ดังที่ทราบกันว่า มหาสังฆทานที่เราจะถวายในครั้งนี้ มีพระภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญให้ถึง ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ผ้าไตรที่จะต้องเตรียมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ ชุดประกอบด้วย จีวร ๒๐,๐๐๐ ผืน สังฆาฏิ ๒๐,๐๐๐ ผืน สบง ๒๐,๐๐๐ ผืน อังสะ ๒๐,๐๐๐ ตัว รัดประคด ๒๐,๐๐๐ เส้น ผ้ารัดอก ๒๐,๐๐๐ ผืน ผ้ารับประเคน ๒๐,๐๐๐ ผืน รวมสิ่งที่สาธุชนจะต้องร่วมกันพับทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ ชิ้น นับว่าเป็นจำนวนที่ ไม่น้อยทีเดียว ซึ่งการรับบุญก็แบ่งกันเป็นสเต็ปขั้นตอน ตั้งแต่การพับจีวร พับสังฆาฏิ พับอังสะ พับผ้ารับประเคน ซึ่งการพับในแต่ละผืน มีแผ่นพลาสติกแข็ง เป็นแบบให้ เพื่อให้แต่ละผืนมีขนาดของความกว้างและความยาวเท่ากัน การพับผ้านั้นมุมผ้าแต่ละมุมจะต้องเท่ากัน เก็บตะเข็บเข้าสู่ ภายใน จัดชายจีวร พับเข้าสู่แนวกลางเป็นชั้นๆ ใช้มือรีดในแต่ละชั้นของการพับให้เรียบสม่ำเสมอ เสร็จแล้วนำผ้าแต่ละผืนมาจัดเรียงเป็นชั้นๆ เข้าด้วยกัน รัดเข้าชุดด้วยผ้ารัดอกตรงกึ่งกลางผ้าทั้งสามผืน เก็บมุมผ้าให้เรียบร้อยแล้วบรรจุใส่ในซองพลาสติกใสการรับบุญในส่วนนี้ต้องใช้ทักษะและความประณีตค่อนข้างสูง แต่ผู้มีบุญ ทุกท่านก็สามารถทำกันได้อย่างเรียบร้อย สวยงาม นำความปีติมาสู่ใจ อย่างมากมาย บางท่านแม้ไม่มีโอกาสได้บวช แต่ก็มีโอกาสได้พับจีวรด้วยมือของตัวเอง ได้เห็นไตรจีวรรวมกันเป็นหมื่นๆ ผืน ซึ่งถือว่าเป็นบุญกิริยา และเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้โดยยาก

จัดยารักษาโรคใส่กล่องชีวีผุดผ่องปราศจากโรคภัย

 

 

        จากนั้นในระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ถึง วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน เรายังได้มาช่วยกันแพ็คและบรรจุยาใส่กล่อง ซึ่งยาที่จะถวายเป็นมหาสังฆทาน

        ครั้งนี้ มีตัวยาทั้งสิ้น ๑๘ รายการด้วยกัน ซึ่งเราต้องช่วยกันนำตัวยาแต่ละรายการมาคัดแยกแล้ว บรรจุลงในกล่องยาสีขาวกล่องละ ๑๘ รายการ รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ กล่อง ขณะลงมือปฏิบัติหน้าที่ในทุกอิริยาบถเราก็นึกเสมอว่าเวชภัณฑ์เหล่านี้จักช่วยขจัดโรคในทาง

     กายแก่พระคุณเจ้าทั้งหลาย เราได้เป็นผู้มีส่วนแห่งความแข็งแรงของท่าน เพื่อให้ท่านได้เป็นอายุพระพุทธศาสนา ประกาศธรรมแห่งพระบรมศาสดาได้อย่างยาวนาน ด้วยบุญนี้จะทำให้วิบากกรรม วิบากมาร โรคร้ายใดๆ ในเรือนกายของเราอันตรธานหายไปด้วย ให้ได้อยู่ช่วยงานพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

ทำความสะอาดมหารัตนวิหารคด
จิตหมดจดสว่างไสว

        ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ที่ผ่านมา เรายังได้ร่วมกันรับบุญทำความสะอาดมหารัตนวิหารคด ด้านทิศเหนือ และในวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ ๖ เมษายน นี้ นอกจากเราจะได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม และรับบุญใหญ่ จากการบูชาข้าวพระแล้ว ในช่วงเวลา ๑๖.๓๐ น.- ๑๘.๐๐ น.

           เรายังจะได้ร่วมกันรับบุญทำความสะอาดมหารัตนวิหารคด โซน ๑. ๒, ๗, ๘ ด้านทิศใต้ ให้สะอาดหมดจด เพื่อเป็นบุญสถานอันน่ารื่นรมย์ เหมาะสมที่จะรองรับคณะสงฆ์และสาธุชนจำนวนมากที่จะมารวมกันในวันที่ ๒๒ เมษายน รวมทั้งยังจะได้ช่วยกันย้ายสเตจพระจากสภาธรรมกายสากล ไปมหารัตนวิหารคดอีกด้วย

อานิสงส์จากการเตรียมงาน
บันดาลสุขแก่ชีวิตทุกช่วงวัย


           กล่าวได้ว่า BIG บุญ X ๔ วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ปีนี้ เหล่าผู้มีบุญทั้งหลายได้ตั้งใจตักตวงบุญกันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมงาน เรื่อยมาจนถึงวันงาน จนกระทั่งถึงวันเก็บงาน อานิสงส์ผลบุญอันมหาศาลก็จะเกิดขึ้นกับเราไป ทุกภพทุกชาติ เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย จะมีผู้คอยให้การต้อนรับและบริการเป็นอย่างดีจะไป ณ ที่แห่งใดจะมีผู้ที่คอยอำนวยความสะดวก ไม่ลำบากทั้งเรื่องของอาหาร เสื้อผ้าอาภรณ์ ตลอดจนกระทั่งเสนาสนะที่พักอาศัย พบแต่สิ่งที่ละเอียด สะอาด ประณีต เจริญตาเจริญใจ ทิพยวิมานก็สว่างไสว ผังสำเร็จอันไพบูลย์นี้จะติดศูนย์กลางกาย ตลอดไปทุกภพ ทุกชาติ ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 66 เมษายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล