วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ "WSYC" กับการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ "สมาธิ" คือ พลังสร้างสันติภาพโลก

เรื่องน่ารู้
เรื่อง : ธีรนาถ


    World Spirit Youth Council (WSYC) คือกลุ่มเครือข่ายผู้นำเยาวชนโลก ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด ของ ดร.นีนา เมเยอร์ฮอฟ ผู้อุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนจนเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.นีนา เคยได้รับรางวัลสำคัญมากมาย เช่น The Mother Theresa Award
และ The International Educators Award for Peace เป็นต้น ท่านเป็นผู้ผลักดันให้ผู้นำเยาวชนจาก ๒๐ ประเทศทั่วโลก ที่มาประชุมกัน ณ เมืองอโรซา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มาร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายผู้นำเยาวชน เพื่อสนับสนุนการยกระดับจิตใจด้วยศีลธรรม ที่จะนำไปสู่สันติภาพ และความสุขของมวลมนุษยชาติ

     หลังการประชุมครั้งแรกที่เกิดขึ้น ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ WSYC ยังได้จัดการประชุมหมุนเวียน ไปยังประเทศสมาชิกต่างๆซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วม โครงการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากประเทศ เนปาล ประเทศญี่ปุ่น และในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย ของเรา ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเจ้าภาพการประชุม คือ มูลนิธิธรรมกาย โดยมีตัวแทนของเครือข่ายเยาวชนจำนวน ๓๐ คน จาก ๑๑ ประเทศได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปากีสถาน ออสเตรเลีย โรมาเนีย กานา เนปาล แคนาดา แอฟริกาใต้ ยูกานดา ญี่ปุ่น และไทย

     ๑๐ วันแห่งสัมผัสของสันติภาพการประชุม WSYC ในครั้งนี้ มูลนิธิธรรมกาย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน ได้นำเอากิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพเชิงพุทธเข้ามาประยุกต์ใช้ ในช่วง ๕ วันแรก เป็นการจัดปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เพื่อ แนะนำการทำสมาธิขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง ในโครงการ The Middle Way Meditation Retreat ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม โครงการเป็นอย่างมาก เยาวชนหลายท่านได้รับประสบการณ์ภายในที่ดี จนทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสันติภาพที่เริ่มต้นจากตนเองจากนั้นจึง กลับมาจัดการประชุมกันที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งก่อนการประชุมได้จัด ให้มีการนั่งสมาธิ ก่อนทุกรอบ นอกจากนี้คณะของ WSYC
ยังได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และรับฟังโอวาทจาก พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ปิดท้ายด้วยการร่วมงานบุญใหญ่ในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา


     ดร.นีนา เมเยอร์ฮอฟ กล่าวถึงผลลัพธ์จากการนำสมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ที่นำความสำเร็จมาสู่การประชุมของ WSYC ในครั้งนี้ ว่าการประชุมครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะทุกคนล้วนมีความรัก และความสามัคคีกันอย่างลึกซึ้ง ไม่มีอะไรมาเป็นกำแพงระหว่างพวกเรา เลย ทุกคนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา มันทำให้พวกเราสามารถขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าได้เร็วกว่าที่คาดไว้ ทั้งหมดนี้ดิฉันขอยกความดีให้กับการฝึกสมาธิของพวกเราก่อนเริ่มการประชุม และดิฉันอยากขอบคุณวัดพระธรรมกาย และพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง ที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้ หลวงพ่อทั้งสองเป็นบุคคลผู้มีวิสัยทัศน ์อันกว้างไกลในการสร้างสันติภาพโลก และมีน้ำใจที่จะแบ่งปันความสุขจากการนั่งสมาธิไปสู่ผู้คนทั่วโลกอีกด้วย
เหมือนอย่างที่หลวงพ่อได้ให้โอวาทไว้ในวันมาฆบูชาว่า ถึงเวลาแล้วที่ชาวโลกจะหันกลับมาค้นหาสันติสุข ภายใน อันเป็นรากฐานของสันติภาพโลก

      ยูกะ ไซออนจิ ตัวแทนเยาวชนจากมูลนิธิกอยพีช ประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงประสบการณ์อันล้ำค่า ที่ได้รับจากการเดินทางมาประชุมในครั้งนี้ว่า

     "การประชุมคราวนี้ ถือว่างานของ WSYC ก้าวหน้าไปมากๆ ที่พิเศษมากคือ การที่เราได้ฝึกสมาธิก่อนการประชุม สมาธิช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน และเรายังได้นำสมาธิมาใช้ในการประชุมอีกด้วย สมาธิถือเป็นจุดสำคัญสำหรับ WSYC และเราก็สามารถขยายเรื่องสมาธิผ่านงานของพวกเราได้ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเตือนจิตสำนึก ของคนให้หันมาสนใจเรื่องความรู้ภายใน และมันจะกลายเป็นการขับเคลื่อนงานด้านสันติภาพ
ในระดับโลกอย่างแน่นอน

     ประสบการณ์มหัศจรรย์ที่สุดที่พวกเราได้รับในครั้งนี้ คือ การมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และได้มาฟังการบรรยายธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวซึ่งท่านเมตตาพวกเรามากๆ ดิฉันคิดว่า ท่านเป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก ที่สามารถอธิบายเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจง่าย และที่พวกเรา ตื่นเต้นมากที่สุดเห็นจะเป็นช่วงพิธีจุดมาฆประทีปที่มีผู้คนจากทั่วโลกมาร่วมงาน นับแสนคน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากการสอบ "ทางก้าวหน้า"และ "World-PEC" และมาร่วมกันจุดไฟแห่งสันติภาพ
ซึ่งภาพของประทีปนับแสนดวง คือสิ่งที่แฝงนัยของการสร้างสันติภาพที่ชัดเจนมาก และที่พวกเราตื่นเต้นที่สุด คือช่วงที่ตัวแทนของพวกเราถวายของที่ระลึกแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ธัมมชโย ท่านเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มาก ในความรู้สึกของพวกเรา เพราะสิ่งที่วัดพระธรรมกายทำได้ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางความคิดของ ผู้คนในยุคนี้
ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญ ของการรู้จักตัวเอง และการแสวงหาวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติค่ะ

    แอรอน วอล์ดแมน ผู้อำนวยการโครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเครือข่ายเยาวชนถึง ๕๔ ประเทศ ที่ร่วมกัน ผลักดันเพื่อให้เกิดกระทรวงสันติภาพขึ้นในประเทศ ต่างๆกล่าวถึงความประทับใจ และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ว่า

     "ผมประทับใจ และมีความสุขมากที่ได้มา วัดพระธรรมกาย ผมทึ่งในมโนปณิธานการสร้างวัดของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธัมมชโย ตอนผมยืนอยู่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์พระอาจารย์เล่าเรื่องการรวมคนหนึ่งล้านคนเพื่อทำสมาธิ ทำให้ผมรู้สึก ว่า ตัวเองกำลังอยู่ท่ามกลางการขับเคลื่อนที่มีพลังอย่างมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ ให้หันมาสนใจความสุขจากภายใน ทำให้ผมเกิด แรงบันดาลใจที่จะกล้าฝันใหญ่ต่อไป และตระหนักว่าเราสามารถไปถึงฝันนั้นได้จริง ผมเชื่อมั่นเหลือเกิน ว่า งานที่วัดพระธรรมกายกำลังทำอยู่นี้ มีผลต่อการสร้างสันติภาพโลกอย่างแน่นอน

     ผมขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้เปิดโอกาสให้ WSYC เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
สันติภาพโลกร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย ตอนนี้พวกเรา มีความเข้าใจเรื่องสันติสุขภายในมากขึ้น มีภาพที่ชัดเจนตรงกัน ทำให้พวกเราพร้อมที่จะนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ในงานที่พวกเรากำลังทำอยู่ ผมกราบ ขอบพระคุณที่หลวงพ่อให้แรงบันดาลใจ และยังทำให้ ผมกับเพื่อนๆ WSYC อยากทำงานเรื่องสันติภาพต่อไปอย่างมุ่งมั่น ครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ จริงๆ ผมคิดว่าจะกลับมากราบหลวงพ่อ และมาเรียนรู้เรื่องราวของสมาธิให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ

   การประชุม World Spirit Youth Council หรือ WSYC นี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีของการรวมพลัง กลุ่มผู้นำเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลก ที่จะก้าวไปเป็น ความหวังของผู้นำสังคมโลกในอนาคต ซึ่งเยาวชนทุกคนต่างเห็นตรงกันว่า สมาธิคือคำตอบที่จะนำไป สู่สันติภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประสบการณ์ที่ ได้รับจากการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนทุกคนเกิดแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าที่จะกลับไปผลักดันงานด้านสันติภาพให้บังเกิดขึ้นในประเทศของตนเองต่อไป

ประสบการณ์สากลที่ทุกคนเข้าถึงได้

ดร.นีนา เมเยอร์ฮอฟ

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

     ดิฉันนั่งสมาธิร่วมกับกลุ่ม WSYC และทำตาม ที่พระอาจารย์สอน โดยทำใจว่างๆ ไม่นึกคิดอะไร แล้วดิฉันก็รู้สึกว่าใจค่อยๆ ดิ่งลงไปสู่ความโล่งว่าง รู้สึกว่ามีบางอย่างสวนขึ้นมา ทั้งที่ดิฉันไม่ได้นึกหรือ คิดเลย มันเหมือนเปลวไฟแสงสว่าง ที่ค่อยๆ
ลอยขึ้นมาจนมาอยู่เหนือน้ำ ตอนนั้นดิฉันรู้สึกว่าไม่มีความคิด มันโล่งมาก เป็นความสุขที่สงบมากๆ ซึ่ง ประสบการณ์นี้ทำให้ดิฉันรู้ว่าควรจะฝึกสมาธิเป็นประจำ เพื่อให้ตัวฉันเองได้พบความสุขความสงบก่อน ซึ่งสมาธิน่าจะเป็นสิ่งสำคัญ ที่สุดสำหรับดิฉันตอนนี้

ประสบการณ์สากลที่ทุกคนเข้าถึงได้

บาทหลวงเทอรี กัลลาเกอร์

จากประเทศแคนาดา

     "วันแรกๆ ผมเห็นความมืดตลอดเลย แม้เด็กๆจะบอกว่าเห็นแสงสว่างบ้าง เห็นดวงแก้วบ้าง แต่ผม กลับไม่เห็นอะไรเลย แต่ผมก็พอใจในประสบการณ์ความมืดของผม วันที่ ๔ ของการนั่งผมเห็นวงกลม อยู่ภายใน เริ่มจากแสงสีม่วงๆ ฟ้า
แล้วก็เหมือนเป็น ลำแสงพุ่งออกมาจากกลางท้อง ผมมองไปเรื่อยๆ ไม่ได้คิดอะไร รู้สึกมีความสุขมาก ครั้งที่สอง ในวันมาฆบูชา ช่วงเช้าผมรู้สึกว่าภายในตัวสว่างมากๆ ยิ่งช่วงจุดโคมมาฆประทีป ผมรู้สึกว่าสว่างทั้งข้างนอก และข้างในจริงๆ ผมมีความสุขและสงบภายใน ท่ามกลางผู้คนนับแสน ทุกครั้งที่ผมนั่งสมาธิผมจะถือเหรียญของหลวงป ู่วัดปากน้ำที่พระอาจารย์ให้ไว้เสมอ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการมาเยือนวัดพระธรรมกาย และผมก็จะอธิษฐานให้คนทั่วโลก
ได้มีโอกาสมาฝึกสมาธิเหมือนอย่างผมครับ"

แอรอน วอล์ดแมน

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

     "ผมชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ดังนั้นการมาที่นี่จึงเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากสำหรับผม ช่วงบ่ายวันหนึ่ง ขณะที่ผมกำลังหลับตา และเริ่มต้นด้วยการภาวนา "สัมมา อะระหัง" สักพักผมก็ใช้วิธีการไล่ไปทีละฐาน เริ่มจากฐานแรก แล้วก็มาจบด้วยการนึกถึงดวงแก้ว ไว้ที่ศูนย์กลางกาย โดยนึกว่าดวงแก้วขยายออกไปเรื่อยๆ ๒ ฟุต ๓ ฟุต ๔ ฟุต ๕ ฟุต จนกระทั่ง ตัวผมอยู่ในดวงแก้ว แล้วผมก็เห็นแสงพุ่งออกมา มันทำให้ผมมีความสุขสุดๆ เลยครับและก็ทำให้ผมตื่นเต้นด้วย มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลย มันทำให้ผมมีสติมากขึ้น ประสบการณ์ภายในที่ผมได้รับ ในวันนั้น ผมรู้เลยว่าจะเป็นประโยชน์กับงานที่ผมทำ อย่างมหาศาล และจะมีผลกับชีวิตของผมตลอดไป"

ออราน โคเฮน

จากประเทศแอฟริกาใต้

     "สมาธิทำให้ผมได้กลับบ้าน เหมือนผมสามารถ หยุดโลกไว้ได้ ทำให้เกิดความโล่งโปร่งในใจ ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจ วันหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะทำอะไร ระหว่างที่กำลังรอการประชุมช่วงเช้า ผมเลยลองหลับตา และนึกถึงวิธีการวางใจที่ผมเรียนรู้มาจาก The Middle Way ว่าให้ทำใจนิ่งๆ ว่างๆ อย่าไป ติดกับคน สัตว์ หรือสิ่งของใดๆ แล้วผมก็สัมผัสได้ว่า ใจของผมดิ่งลงไปเร็วมาก เหมือนผมเข้าไปสู่ที่โล่งๆ ว่างๆ ภายใน เหมือนโลกหยุดหมุน ทุกอย่าง หยุดหมด เหมือนผมสามารถกดปุ่มให้ทุกอย่างหยุด ได้ ความรู้สึกนี้มันอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ใดๆ มันน่าแปลกมากที่เวลาเพียงแค่ ๗ นาทีเท่านั้น สามารถ
ทำให้ผมสดชื่นและมีพลังได้ตลอดทั้งวัน ผมว่าสมาธิ เป็นทางลัดสู่ความสุขสดชื่นก็ว่าได้ครับ"


มาร์ค แฮริส

จากประเทศแคนาดา

     "ผมไม่สามารถอธิบายความรู้สึกทั้งหมดได้ผมสัมผัสได้ถึงความสุขภายใน ความผ่อนคลาย สมาธิทำให้ผมรู้สึกแตกต่างออกไป ผมเห็นดวงแก้ว ในท้อง มันทำให้ผมรู้สึกสนใจพระพุทธศาสนามาก เพราะความสนใจตรงนี้เองที่ทำให้ผมอยากมา ร่วมการประชุมครั้งนี้ที่เมืองไทย ซึ่งในอนาคตผมคิดว่าผมอยากจะมาบวชเป็นพระ เพราะผมมีความสุขมาก กับการทำสมาธิ"

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 66 เมษายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล