วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๖ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

ฉบับที่ ๑๔๖ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
“การดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัยเป็นอาจิณ ครั้นละโลกแล้ว จะทำให้ไปบังเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นคนบ้า” (สัพพลหุสสูตร)...อ่านต่อ
การสร้างพระมหาเจดีย์หรือศาสน-สถานโดยทั่วไปนั้น นอกจากจะถือว่าเป็นพยานวัตถุแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแล้ว...อ่านต่อ
สภาวะขาลงของเศรษฐกิจโลกไม่อาจดึงรั้งกุศลศรัทธาของผู้ตั้งใจเอาชนะความตระหนี่ได้ เหล่าทายกทายิกาทั้งหลายได้สละทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ที่หามาด้วยความยากลำบาก เอาชีวิตเป็นเดิมพันตั้งกองกฐินธรรมชัย มหากฐินทานเพื่อสร้างทุกสิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็นกองทุนฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันทอดกฐินสามัคคีที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายรอคอยมาตลอดปี รอคอยมาสั่งสมมหาทานบารมีด้วยความปลาบปลื้มปีติใจ...อ่านต่อ
“ทำอย่างไรดีหนอ เมืองไทยจะได้อย่างนี้บ้าง” เป็นคำรำพึงของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) หลังจากท่านเห็นภาพกิจกรรม ๓ บุญใหญ่เมืองทวาย และทราบพื้นฐานวิถีชีวิตของชาวทวายว่า มีการปลูกฝังให้ผู้คนตั้งแต่เยาว์วัยฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา จนทวายกลายเป็นแผ่นดินอันสงบร่มเย็นด้วยพระพุทธธรรมคำสอน มาจนถึงปัจจุบัน...อ่านต่อ
“โครงการดาวแห่งความดีหรือโครงการเด็กดีวีสตาร์” (The Virtuous Star หรือ V-Star) เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมแก่เยาวชน จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ...อ่านต่อ
สรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา บางสิ่งที่เคยมีคุณค่า ณ ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ ของเดิมที่เคยมีคุณค่าก็อาจ กลายเป็นเพียงความทรงจำในอดีต ทั้งที่ความจริงแล้วคุณค่าและความสำคัญของสิ่งนั้นไม่ได้ลดลงเลย เพียงแต่ถูกบดบังจนทำให้คุณค่าภายในที่แท้จริงถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย คัมภีร์ใบลานแม้ศักดิ์สิทธิ์สูงค่าก็ไม่อาจพ้นจากสภาวธรรมนี้ไปได้...อ่านต่อ
ด้วยเหตุนี้ ทีมงานพีซเรฟโวลูชันจึงออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อนำตำรับยารักษาใจไปมอบแก่ผู้คนในประเทศแถบยุโรป จะได้มีติดตัวไว้ใช้ดูแลตนเองในยามจำเป็น...อ่านต่อ
แม้บางท่านอาจจะไม่มีพระของขวัญ แต่ทุกท่านล้วนมีพระธรรมกายอยู่ ณ ศูนย์กลางกายกันทุกคน เป็นพระของขวัญที่สถิตอยู่คู่ลมหายใจนับแต่เกิดมา ดังนั้นการภาวนา “สัมมา อะระหัง” โดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ดังเข้าไปถึง พระนิพพาน ส่งผังศักดิ์สิทธิ์ รอดตาย หายป่วย ร่ำรวยเป็นอัศจรรย์ได้เช่นเดียวกัน ดังประสบการณ์จริงของนักปฏิบัติธรรมที่ได้พบกับตัวเองมาแล้ว......อ่านต่อ
“ชั่วกัลปาวสาน” อาจจัดได้ว่าเป็นหน่วยของเวลาชนิดหนึ่งที่มักใช้แทนระยะเวลาที่ยาวนานมาก ๆ (กัลป์หนึ่ง คือ ช่วงเวลา ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์) แต่เวลาหนึ่งชั่วกัลป์นี้ยังสั้นนิดเดียว เมื่อเทียบกับเวลาที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนานถึง ๒๐ อสงไขยกับแสน มหากัปเป็นอย่างน้อย...อ่านต่อ
ตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกมาจาก พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในวันที่ท่านอุปสมบท...อ่านต่อ
ความเสื่อมเสียย่อมเกิดแก่เขา คนดีจริง พูดจริง ทำจริง ทำดีตามที่พูด ไม่นานผลงานย่อมปรากฏ ผู้คนย่อมสรรเสริญ...อ่านต่อ
ถามว่าท่านกลับไปแล้วท่านจะมีวิธีเริ่มงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่างไร ท่านจะต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนว่า ศีล ๕ สำคัญต่อชีวิตของเขา ต่อครอบครัวของเขา ช่วยปิดนรกเปิดสวรรค์ให้เขาได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลเกิดขึ้นมาได้ อยากจะฝากเอาไว้ เมื่อกลับไป ท่านมีงานทำอยู่ ๓ ประการ...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา” โดยลำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดูด้วย เพื่อรักษาศัพท์บางคำไว้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียน...อ่านต่อ
เจ้าชายสิทธัตถะทรงเรียนเก่งมาตั้งแต่เล็ก เมื่อสมัยที่มีพระชนมายุได้เพียง ๗ พรรษา พระองค์ก็ทรงเก่งขนาดที่ว่าพออาจารย์พูดจบ ก็ทรงทำตามได้ทันที ทรงเรียนอยู่กับอาจารย์เป็นเวลา ๗ วัน ก็ทรงเจนจบทั้งหมดของความรู้ที่อาจารย์สอน...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ในโลกนี้ มีบุคคลที่กลัวความตายเมื่อมัจจุราชมาอยู่ ตรงหน้า ๔ จำพวก และมีอีก ๔ จำพวก ที่ไม่กลัวความตาย...อ่านต่อ
มนุษย์มาจากคำว่า “มน” (อ่านว่า มะนะ) แปลว่า ใจ รวมกับคำว่า อุษย์ หรือ อุตม (อุดม) แปลว่า สูง มนุษย์จึงหมายถึง ผู้มีใจสูง ใจรุ่งเรือง และกล้าแข็ง ภพภูมิมนุษย์จัดเป็นภูมิหนึ่งใน ๓๑ ภูมิ หรือหากจัดอยู่ในภพสาม มนุษย์ก็อยู่ในกามภพ อันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ภพนี้เป็นภพของผู้ที่ยังมีความใคร่ ความอยาก ความพึงพอใจอยู่ในจิตใจ ซึ่งภูมิที่อยู่ในภพนี้มีทั้งหมด ๑๑ ภูมิ ได้แก่ มนุสสภูมิ ๑ อบายภูมิ ๔ และเทวภูมิ ๖...อ่านต่อ
ในภพชาติดังกล่าว ในระหว่างที่ลูกเริ่มแยกตัวออกมาทำธุรกิจของตัวเอง ด้วยความที่ในช่วงแรก ๆ ลูกยังไม่มีความชำนาญในการเพาะปลูก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ