เหตุที่ทำให้ได้เป็นพระราชา หรือประธานาธิบดี 

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

เหตุที่ทำให้ได้เป็นพระราชา หรือประธานาธิบดี 
( ๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล )


            วันนี้เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันครบรอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ 


            ในสมัยที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยังมีชีวิตอยู่ มีคนไปถามท่านว่าพระราชากับประธานาธิบดี สั่งสมบุญต่างกันอย่างไร พระราชาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว มีพระราชอำนาจตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ แต่ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเป็นวาระ เมื่อหมดวาระก็หมดอำนาจ หลวงปู่ให้สามเณรนั่งสมาธิแล้วพบว่า ในอดีตของพระราชาเป็นผู้สั่งสมบุญต่อเนื่องไม่เคยขาด มีทรัพย์มากก็ทำบุญมาก มีทรัพย์น้อยก็ทำเต็มกำลังของตน ถึงคราวบุญส่งผลจึงส่งผลต่อเนื่องตลอดอายุขัย


            แต่ผู้ที่เป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นคนใจบุญ แต่ทำบุญไม่ต่อเนื่อง ทำตามอารมณ์ นานๆ ทำสักครั้งหนึ่ง แต่เมื่อจะทำบุญก็ทุ่มเทเต็มที่ ทำสุดกำลัง ถึงคราวบุญส่งผลจึงให้ผลตามวาระ เมื่อบุญส่งผลจนหมดกำลังแล้วจึงหมดอำนาจ


            ขออนุโมทนากับท่านทานบดี ที่สั่งสมบุญเป็นประจำทุกวัน เมื่อถึงวาระสำคัญก็ทุ่มเทสั่งสมบุญบารมีอย่างเต็มที่ ย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนในภายหลัง

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0048346996307373 Mins