เก่งอย่างเดียวเท่ากับศูนย์ต้องทับทวีคูณด้วยความดี

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2558

เก่งอย่างเดียวเท่ากับศูนย์ต้องทับทวีคูณด้วยความดี

 

            “ สถาบันทั่วโลก ต่างมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งแต่มีเพียงไม่กี่สถาบัน ที่ทุ่มเทฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นคนดี ทั่วโลกจึงมากด้วยคนเก่ง แต่น้อยด้วยคนดี โลกจึงต้องประสบแต่ปัญหาตลอดมา ”

            การปลูกฝังวิชาความรู้เพียงอย่างเดียว มิใช่หลักประกันว่าจะได้คนดีที่โลกต้องการเพราะการที่จะนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรได้ ต้องอาศัยความดีเป็นตัวกำกับดังนั้นเยาวชนจึงควรมีความรู้ควบคู่ศีลธรรม คือ มีทั้ง “ความเก่ง” และ“ความดี”อยู่ในตนเองUG5 หลักความดีสากล 5 ประการ จึงตอบโจทก์ ในการปลูกฝังความดีเบื้องต้นแก่เยาวชนได้อย่างยั่งยืน..สะอาด ระเบียบ สุภาพนุ่มนวล ตรงต่อเวลา สมาธิ

 

 

 Total Execution Time: 0.0011649012565613 Mins