สวนทางกัน...

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2558

สวนทางกัน...

 

           มาร เป็นชื่อของผู้ที่ขัดขวาง การสั่งสมบุญ การสร้างบารมีตามคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้สั่งสมบุญ สร้างบารมี จนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานมารไม่อยากให้ใครได้ดี จึงมีหน้าที่คอยกีดกันสิ่งที่มารชอบ คือ บาป มารชอบทำให้มนุษย์ทะเลาะกัน แตกแยกกัน ไม่สามัคคีกัน เพราะ สิ่งที่มารอยากได้ คือให้มนุษย์ใจหมอง ไม่ตรองตามธรรม ใจที่หม่นหมอง ไม่ผ่องใส จะมี ทุคติ คือ มหานรก อบายเป็นที่ไป

 

         สิ่งที่พระชอบ คือ บุญ พระชอบให้มนุษย์ รักสามัคคีกัน เป็นกัลยาณมิตรให้กันและกัน ไม่แตกแยกกัน สมานสามัคคี ร่วมกันทำทาน รักษาศีล ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส จะได้มี สุคติ คือ สวรรค์ มรรคผลนิพพาน เป็นที่ไป สำหรับนักสั่งสมบุญ นักสร้างบารมี ผู้มีใจผ่องใส ย่อมไม่กลัวมาร เพราะ มีจุดหมายปลายทาง คนละทางกัน และก็ไม่ใช่ เส้นขนาน แต่เป็นทิศทางที่สวนกัน บางครั้งอาจเจอกันที่สี่แยก แต่ไม่แปลกที่ จะไม่เลี้ยวไปทางเดียวกันทางพระคือทางหยุดนิ่งๆ หยุดดิ่งอยู่ในกลาง ของกลาง ทางมาร มารจะโวยวาย แบบไม่อายใครทั้งนั้น ถ้าแบบนี้พระก็ บ๊ายบาย ลากันตรงทางแยกนั้นก็แล้วกัน ทางของพระจะตรงดิ่งเข้าไป ทางใครก็ทางมัน 

 

         พระมีหน้าที่โปรด โปรดเข้าใจตามนั้น ชาตินี้ไม่เข้าใจ เจอกันชาติต่อๆไปก็แล้วกัน ชาติต่อไปยังไม่เข้าใจ ขอให้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็แล้วกันหากชาตินี้ตามไม่ทัน เจออีกครั้ง ที่สุดแห่งธรรม นะเธอ.

 


24 ตุลาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0010990659395854 Mins