ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2558

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ของ Mark Zuckerberg เจ้าของ facebook...

 

          I had the opportunity to visit Wild Goose Pagoda in Xi'an and offer a prayer for peace and health for the world and for my family. Priscilla is Buddhist and asked me to offer a prayer from her as well.

          Buddhism is an amazing religion and philosophy, and I have been learning more about it over time. I hope to continue understanding the faith more deeply. — ที่ Giant Wild Goose Pagoda

 

           Markได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพุทธสถานในเมืองจีน Wild Goose Pagoda ในซีอาน นอกจากนั้น เขายังได้สวดมนต์เพื่อโลกให้มีสันติภาพ สันติสุข ร่มเย็น และให้ครอบครัวของเขาด้วย ซึ่งภรรยาของเขาเป็นชาวพุทธ Mark มองว่า ศาสนาพุทธน่าทึ่งมากๆ เพราะ ศาสนาพุทธเป็นทั้งศาสนาและปรัชญา  เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสนานี้ตลอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และ Mark  ก็คาดหวังว่าจะสามารถที่จะเข้าใจศาสนาพุทธด้วยความความศรัทธาอย่างลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไป

 

Patch Pitchanun เรียบเรียงถ้อยคำเป็นภาษาไทย.

 Total Execution Time: 0.015504562854767 Mins