ต้องสอนตัวเอง

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๓๕

 

            ต้องสอนตัวเอง : เราต้องเดินตามคุณยายอาจารย์ฯ ท่านจะไม่มากไม่น้อย ท่านจะพอดี ๆ ไม่มี overload หลวงพ่อยังอยากเดินตามรอยคุณยายอาจารย์ฯ เพราะฉะนั้น ต้องรู้แจ้งเห็นจริง เพื่อตัวเรา ให้สอนตัวเอง กฎข้อนี้สำคัญนะลูกนะ ต้องสอนตัวเอง เราหลับตา เราพึ่งตัวเราเอง ผู้ที่เป็นเช่นนี้แสดงว่า พญามารแทรกไม่ได้ ต้องนิ่งแน่นอย่างเดียว พญามารจะกลัวผู้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด เอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยว

             วัยแข็งแรง : ในวัยนี้ ลูกยังอยู่ในวัยที่แข็งแรง สดชื่น  เหมาะสมในการที่จะทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชชา  ก็ให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจศึกษาฝึกฝนตัวเองเรื่อยไป จนกระทั่งถึงจุด ๆ หนึ่ง เราก็จะได้ไปศึกษาวิชชาธรรมกายด้วยตัวของเราเอง  ถ้าไปถึงตรงนั้นได้ มโนปณิธานของเราจะแน่วแน่  แล้วจะเข้าใจว่า ทำไมพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านอุทิศชีวิตมุ่งปราบมาร จะมีเหตุมีผลรองรับตรงนี้

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0040958007176717 Mins