"จน" แปลว่า "มีน้อย"

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2558

 

"จน" แปลว่า "มีน้อย"

"จน" แปลว่า "มีน้อย" แต่ไม่ได้แปลว่า "ทุกข์"
"รวย" แปลว่า "มีมาก" แต่ไม่ได้แปลว่า "สุข"
"พอเพียง" แปลว่า "มีพอ" ก็ไม่ได้แปลว่า "ทุกข์" หรือ "สุข

 

.....ที่สุดแห่งความเสียดาย คือ ตายไปแล้ว ใช้เงินไม่หมด ที่สุดแห่งความสลด คือใช้เงินหมดแล้ว ยังไม่ตายไม่มีใครรู้หรอกว่า... เวลาที่ผ่านมา กับเวลาที่เหลืออยู่ อย่างไหน? จะมีมากกว่ากัน !

 

 Total Execution Time: 0.0013137817382812 Mins