ถูกส่วนทุกรอบ

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2558

 

ถูกส่วนทุกรอบ

 

.....นั่งธรรมะสำคัญตรง “ถูกส่วน” นี่แหละถูกต้อง...ทำให้ถูกส่วน ลูกฝึกทำให้ถูกส่วน ให้ทำได้ทุก ๆ รอบที่นั่งธรรมะนะลูกลู กต้องจำวิธีการว่า...ทำอย่างไรถึงจะถูกส่วน แล้วก็ทำอย่างนั้นซ้ำ ๆ เกิดมาชาติหนึ่งได้รู้จักคำว่า “ถูกส่วน” ก็มีบุญมากแล้วแล้วถ้ามากกว่านั้น  “ต้องถูกส่วนทุกรอบ”  นี้สุดยอด perfectถ้าลูกทำถูกส่วนทุกรอบ แสดงว่าลูกทำถูกต้องแล้ว

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ “ง่ายที่สุดถึงจุดหมาย ๑”

 

 Total Execution Time: 0.0083607991536458 Mins