ความเคารพ

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2558

ความเคารพ

    วัตถุต่างๆ ในโลกนี้ ต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน ถ้าใครทราบคุณสมบัติเหล่านั้น ตามความเป็นจริง ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเช่น นักวิทยาศาสตร์ รู้คุณสมบัติของแม่เหล็ก ก็นำไปใช้ผลิตไฟฟ้า รู้จักคุณสมบัติของเรเดียม ก็ใช้รักษาโรคมะเร็ง การรู้คุณสมบัติของแร่ธาตุ เราก็เลือกใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ที่เหมาะสมได้ง่าย แต่การที่จะรู้จักคุณสมบัติตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เป็นวิสัยของนักปราชญ์ บัณฑิตผู้มีปัญญา 
    
    การที่เราจะรู้จักเห็นคุณความดีของผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ยากแสนเข็ญยิ่งขึ้นไปอีก เพราะกิเลสคือทิฐิบังใจเสียบ้าง เพราะไม่ใส่ใจบ้าง เพราะความทะนงตัวว่าดีกว่าเขา เสมอเขา ลบหลู่คุณเขา ดื้อ ทำให้โอกาสที่จะรับรู้ถ่ายทอดความดีจากผู้อื่น รับผลประโยชน์จากคนเหล่านั้นไปหมดยิ่งกว่านั้น ยังอาจจะก่อให้เกิดความแตกร้าวต่างๆตามมาด้วย คนที่ตระหนักเอาใจจดจ่อ นับถือในคุณความดีของผู้อื่นจึงจัดเป็นคนพิเศษจริงๆ เพราะใจเขาได้ยกขึ้นสูงแล้ว พ้นจากมานะทิฐิต่างๆ เปิดกว้างพร้อมที่จะรับความดีจากคนอื่นเข้าสู่ตนเอง คนชนิดนี้เป็นคนที่มีความเคารพเป็นคุณธรรมประจำใจ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม