ทำงานไม่ให้คั่งค้าง

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2558

ทำงานไม่ให้คั่งค้าง

    เกิดเป็นคนก็มีหน้าที่ติดตัวมาทันที โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่หน้าที่ลูก, พี่, น้อง, นักเรียน, ประชาชน, ผัว, เมีย, พ่อ, แม่, พระ, นาย, บ่าว ฯลฯแต่ละหน้าที่ล้วนมีงานต้องทำทั้งนั้น ถ้าไม่ทำก็เป็นคนบกพร่องหน้าที่ หรือลงมือทำแล้วแต่ทำไม่สำเร็จ หรือเสร็จแต่ไม่เต็มฝีมือ หรือเต็มฝีมือแต่เป็นงานเสียหายทุจริต ก็ไม่ดีเป็นอัปมงคลทั้งนั้น เราจึงต้องศึกษาเรื่องการทำงานให้ครบทุกกระบวนการเพื่อสอบทาน ตนเองว่า เราเป็นคนทำงานประเภทไหน แล้วแก้ไขเสีย คือ ต้องทำให้เสร็จ และ ต้องทำให้ดี

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม