เลี้ยงดูภรรยา(สามี)

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2558

เลี้ยงดูภรรยา(สามี)

    สามี แปลว่า นาย, ผู้เลี้ยง, ผัว
    ภรรยา แปลว่า คนควรเลี้ยง, เมีย


    คำทั้งสองคำนี้ เป็นคำที่อมความหมายในทางดี และเป็นคำคู่กัน ผู้ชายที่จะได้ชื่อว่าสามี ก็เพราะเลี้ยงดูภรรยา ผู้หญิงที่จะได้นามว่า ภรรยา ก็เพราะทำตัวเป็นคนน่าเลี้ยง

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม