เลี้ยงดูบุตร

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2558

เลี้ยงดูบุตร

      วันหนึ่งเราต้องแก่ ต้องตาย สิ่งที่อยากได้ด้วยกันทุกคน คือความปีติ ปลื้อมใจ ไว้หล่อเลี้ยงใจให้สดชื่น ความปลื้มปีติจะเกิดได้ ก็ต่อเมื่อได้ได้ผลแห่งความดี หรือผลงานดีๆ ที่ตัวทำไว้ ยิ่งผลงานมีมากเท่าไร ยิ่งชื่นใจมากเท่านั้นแล้วอายุจะยืนยาว สุขภาพจะแข็งแรง

 

    สุดยอดผลงานนักปฏิบัติธรรม คือ การกำจัดกิเลสในตัว สุดยอดผลงานของชาวโลกคือ ลูกหลานเป็นคนดี 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม