เลี้ยงดูบิดามารดา

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2558

เลี้ยงดูบิดามารดา

         ต้นไม้ที่ดูดน้ำ ดูดปุ๋ย อากาศ เข้าไปสะสมไว้ในต้นจนสมบูรณ์ แต่ถึงฤดูแล้วยังไม่ออกดอก ออกผล ก็ต้องโค่นทิ้ง คนที่สะสมความรู้ความสามารถไว้เต็มตัว แต่ไม่ยอมทำความดี ก็หนักแผ่นดิน อยู่ร่วมกันไม่ได้ การทำความดีถ้าจะให้รัดกุมไม่มีช่องโหว่ ต้องเริ่มจากบุคคลใกล้ตัวผู้ที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือบิดามารดา ทองคำแท้หรือไม่ โดนไฟก็รู้ แช่กรดก็รู้ คนดีแท้หรือไม่ ให้ดูตรงที่เลี้ยงพ่อแม่หรือไม่ ถ้าไม่เลี้ยงแสดงว่าดีไม่จริง เป็นพวกทองชุบ ทองเก๊ ถ้าดีจริงต้องเลี้ยงพ่อแม่ 

 

       การแทนคุณพ่อแม่ให้หมดสิ้นนั้น ไม่ใช่ของง่าย เพราะแม้จะเอาพ่อนั่งบนบ่าซ้าย แม่นั่งบนบ่าขวา ให้อาบน้ำ ถ่ายหนัก-เบาอยู่ตลอด ๑๐๐ ปีก็ยังแทนคุณไม่หมด เราจึงต้องศึกษาว่า เลี้ยงพ่อแม่อย่างไรให้ดีที่สุด ตอบแทนพระคุณท่านได้มากที่สุด ซึ่งเรื่องนี้พระพุทธศาสนามีคำตอบ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 Total Execution Time: 0.01370484828949 Mins