ความถ่อมตน

วันที่ 29 ธค. พ.ศ.2558

ความถ่อมตน

         ท้องนาฤดูแล้งดินแตกระแหงลึกๆ แต่ประสานกันได้เมื่อฝนตก ทราย กรวด ก้อนเล็กๆ แต่กระด้าง แม้ฝนตกท่วมฟ้าก็ไม่ยอมรวมกัน ต้นไม้ใบเขียว โดนลมก็อ่อนโอนตัวไม้ชนิดนี้ไม่มีทางเจริญมีแต่โค่นลูกเดียว ต่อให้รดน้ำแทบตายก็ไม่เจริญ คนไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมกับใครก็ไม่ติดเหมือนเม็ดกรวด ทำอย่างไรก็ไม่เจริญเหมือนต้นไม้ที่แห้งตายยืนต้น 

 

ความถ่อมตนมาจากคำว่า นิวาโต
นิวาโตแปลว่า ไม่มีลม ไม่พองลม

 

         หมายถึง ความเจียมตน ไม่กระด้าง ไม่มีมานะถือตัว ไม่ทะนงไม่เย่อหยิ่ง จองหอง ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแต่ประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยว่าไม่อวดฤทธิ์ ไม่กระด้าง ไม่ห้าวหาญมานะทิฐิน้อย เบาบางจากสันดาน

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 Total Execution Time: 0.009834365049998 Mins