หยุดสนิทจริง ๆ จะทำอะไรก็จะง่าย

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2559

 

หยุดสนิทจริง ๆ จะทำอะไรก็จะง่าย

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๑๖

             หยุดสนิทจริง ๆ จะทำอะไรก็จะง่าย : ไม่ต้องมีเรื่องอะไรเยอะ “หยุด” อย่างเดียว “หยุด” ให้สนิท “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” เมื่อใจตั้งมั่น หยุดสนิทจริง ๆ จะทำอะไรก็จะง่าย จะได้ไปรู้แจ้งเห็นจริง เป็นที่พึ่งได้จริง ๆ

            แก่ก็เท่ เจ็บก็เท่ ตายก็เท่ : ต้องมีสรณะภายใน คือ เข้าถึงพระธรรมกาย ถึงแก่ก็แก่อย่างเท่ ๆ คือ แก่แต่เพียงภายนอก แต่ภายในมีที่พึ่ง แม้แต่เจ็บก็เหมือนกัน เจ็บเพราะสังขาร ถ้ามีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งนะ เจ็บก็เท่ คือ แม้กำลังจะตายก็ไม่ได้หวาดหวั่น และพร้อมที่จะเดินทาง เพราะเข้าถึงพระภายใน ถ้าตายก็ตายอย่างเท่ แก่ก็เท่ เจ็บก็เท่ ตายก็เท่ คือ ไม่ได้หวาดหวั่นต่อมรณภัย ไม่ได้หวาดหวั่นต่อความแก่ ความเจ็บ และความตาย เพราะมีที่พึ่ง อย่างนี้เท่ดี ต้องเท่อย่างนี้ เพราะฉะนั้น ถ้าใครจะใช้คำว่าเท่ ก็ต่อเมื่อได้เข้าถึงพระภายในตัว ไม่เช่นนั้นหมดสิทธิ์ใช้คำว่าเท่ ภายในพรรษานี้ น่าจะเท่กันทั้งทีม ทั้งเขตนอกและเขตใน คือ อยู่กะแบบเท่ ๆ จะได้เชื่อมกันได้ดี ไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัย ทำได้อย่างนี้ พญามารจะขนพองสยองเกล้า พญามารกลัวคนที่ไม่กลัว เพราะมีที่พึ่งภายใน เท่ไหมลูก เท่ก็ลุยเลย

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0198481798172 Mins