หมองใส ใช่ สุดโต่ง

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2559

 

หมองใส ใช่ สุดโต่ง

 

หมองใส ใช่ สุดโต่ง

 

.....ชาวพุทธ มีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกัน คือ พระนิพพาน แต่ถ้าต่างก็วิธีการคิด พูด ทำ ที่ไม่เหมือนกัน (แต่คงไม่ถึงขนาดแยกพระนิพพาน ของฉันหรือเธอนะ) นอกจากต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพาน แล้ว คงหนีไม่พ้น ตายแล้วรู้กัน แต่กว่าจะตายคงจะอดทนไม่ได้ รอกันไม่ไหว อกจะแตกตายกันก่อนแน่ๆ

 

.....ดีสุดขั้ว ชั่วสุดโต่ง ต่างฝ่ายต่างกล่าวหา อีกฝ่ายหนึ่งว่า เป็นพวกสุดโต่ง แล้วสุดโต่ง แบบไหนของใครกันล่ะ ที่ถูกต้อง บนพระไตรปิฎก หลักธรรม คำสอนเดียวกัน. ดัชนีชี้วัด ความสุดโต่ง ว่าของใครถูกต้องคงหนีไม่พ้น... “ ใจใสเป็นบุญ ใจขุ่นเป็นบาป “

 

จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา
เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป

 

จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา
เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติเป็นที่ไป

 

.....ดังนั้น สุดโต่ง ได้ แต่ใจต้องผ่องใส จึงจะเป็น บุญ ใจเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส เป็นบาป ไปนิพพานไม่ได้...เข้าใจตรงกันนะ..

 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559

 

 Total Execution Time: 0.0011044979095459 Mins