พระพุทธศาสนามีพระคุณต่อโลกอันยิ่งใหญ่

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2559

พระพุทธศาสนามีพระคุณต่อโลกอันยิ่งใหญ่

 

พระพุทธศาสนามีพระคุณต่อโลกอันยิ่งใหญ่

              ครอบครัวมี 4 คน เรารักวัดพระธรรมกายเพราะที่นี่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดท่านสอนให้เรารู้ว่าพระพุทธศาสนามีพระคุณต่อโลกอันยิ่งใหญ่ และสอนให้เรารักและหวงแหนพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกายสอนให้เรามีความกตัญญูต่อบุพการี และครูบาอาจารย์และต่อผู้มีบุญคุณ สอนให้รักบุญกลัวบาป ไม่ให้ฆ่าสัตว์ เล็กใหญ่ สอนให้รู้จักการให้ สอนให้มีระบบระเบียบต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม ให้รักความสะอาด ให้มีเป้าหมายในชีวิต ให้มีความอ่อนน้อมถ่มตน สอนให้รู้ว่า นรก สวรรค์ แตกต่างกัน จากการกระทำของแต่ละคนอย่างเป็นเหตุเป็นผลและมีอะไร ๆ อีกมากมาย ที่ทำไมเราจึงรักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อทั้งสอง และรักพระเถรานุเถระทุก ๆ รูปที่เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ


 

อริสรา วนะเจริญ

 

 

 Total Execution Time: 0.0044569691022237 Mins