ความสุขของชีวิตในต่างแดน

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2559

ความสุขของชีวิตในต่างแดน

 

ความสุขของชีวิตในต่างแดน

               "เกือบ 20 ปีที่ดิฉันต้องอยู่ต่างแดน ซึ่งไม่ใช่เมืองพุทธ แต่วัดพระธรรมกายทำให้ฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ได้ฟังคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และพระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว) ผ่านทางช่อง DMC คำสอนของท่านทำให้ดิฉันเป็นคนดีรักการสร้างบุญกุศล งดเว้นบาปอกุศล มีความกตัญญูรู้คุณ สอนให้เป็นคนมีศีล สอนให้ปฏิบัติธรรม ให้มีสมาธิมีสติ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ซึ่งคนพุทธเราถ้าห่างไกลจากวัด ห่างไกลจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะทำให้การใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน สำบากมาก แต่นับเป็นบุญที่มาเจอวัดและคำสอนของวัดพระธรรมกายนั่นเอง ถึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีครอบครัวมีเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีค่ะ"


ลักษมณ อัวรบานสกี้
ประเทศเยอรมัน


 

 Total Execution Time: 0.020255736509959 Mins