เส้นทางสายกลางต้องมีความสุข

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2559

 

เส้นทางสายกลางต้องมีความสุข

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๙๖

               เส้นทางสายกลางต้องมีความสุข : เห็นดวงหรือองค์พระเป็นช่วง ๆ ได้ ก็ต้องเห็นตลอดเวลาได้ เพราะเห็นแล้วมันขึ้นอยู่กับเราทำตลอดเวลาหรือเปล่า เหมือนเราหายใจตลอดเวลา ถ้าเห็นเป็นช่วง ๆ ได้ ก็เห็นตลอดเวลาได้ เพราะมันก็อันเดียวกัน  แค่ขยายเวลาให้ได้ ๒๔ ชั่วโมง ต้องจำนะลูกนะ เส้นทางสายกลางต้องมีความสุข สงบ สบาย มีความสุขตลอด อย่าไปลุ้น อย่าตั้งใจมากไป ตั้งใจแม้นิดเดียวก็ไม่ได้ ใจต้องนุ่มนวล เบา สบาย ฝึกให้เป็นนิสัยตลอดเวลาเลยนะลูกนะ ให้ใจใส บริสุทธิ์ ง่าย ๆ สบาย มั่นคง ใจต้องบริสุทธิ์ ตั้งมั่น มั่นคง ให้ปล่อยวาง ทำใจนิ่ง ๆ อย่างเดียว ไม่ดัน ไม่ลุ้น ถ้าลุ้นแล้วจะช้า วางใจเบา ๆ เดี๋ยวก็เป็นเอง

            จุดที่สบาย : จุดวางใจแล้วเกิดอารมณ์สบายมีกันทุกคน เพียงแค่เราต้องหาจุดที่เราวางใจแล้วสบายให้เจอ เป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีจุดวางใจแล้วรู้สึกสบาย ซึ่งแปลว่า...ทุกคนมีจุดที่สบาย

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01595870256424 Mins