ถ้าเป็นชาวพุทธ

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2559

 

ถ้าเป็นชาวพุทธ

ถ้าเป็นชาวพุทธ แม้จะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎก แต่อย่างน้อยๆพุทธประวัติก็คงพอจะรู้บ้าง 

ในสมัยพุทธกาล มีพระมหากษัตริย์นามว่าพระเจ้าอชาตศัตรู ผู้ได้ราชบัลลังก์จากการปลงพระชนม์พระราชบิดา สาเหตุจากการไปคบกับพระภิกษุพาล คือ พระเทวทัต

แต่ตอนหลังได้สำนึกผิด หลังจากได้ไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดา

ถามว่า พระเจ้าอชาตศัตรู ท่านพื้นฐานเป็นคนมีปัญญา มีบุญขนาดพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าจะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน หากไม่ทำปิตุฆาตเสียก่อน แต่ไฉนมองไม่ออกว่า พระเทวทัตเป็นพระชั่ว แม้ภิกษุ 500 รูปที่หนีตามพระเทวทัตไป ก็ยังแยกแยะไม่ออกระหว่างพระบรมศาสดากับพระเทวทัต ว่าทางไหนถูกทางไหนผิด ทั้งๆที่เป็นภิกษุที่มีบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น

ดังนั้นเพื่อนๆสหายธรรมทั้งหลาย จงอย่าแปลกใจเลย หากคนบางคนดูเหมือนสติปัญญาดี ดูเหมือนพอจะมีบุญบารมี ความคิดปฏิภาณฉะฉาน แต่ก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า พระรูปไหนดี พระรูปไหนไม่ดี แบบไหนที่เรียกว่าคนดี แบบไหนที่เรียกว่าคนชั่ว

เพราะมันไม่อาจหาเหตุผลอธิบายได้ว่า ทำไม? นอกจาก "กรรมบันดาล" (มั๊ง)
 

Cr. สภากาแฟ J.Mhin

 Total Execution Time: 0.0016201496124268 Mins