ถ้าใจติด แล้วจะติดใจ

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๑๙

 

ถ้าใจติด แล้วจะติดใจ : ลูกจะถูกส่วนได้ ใจต้องรวมกันเป็นหนึ่ง

ใจเราแตกมาตั้งแต่เกิด เห็นไปทาง จำไปทาง รู้ไปทาง เห็นจำคิดรู้แยกไปคนละทิศละทางกันเลย ตอนนี้ลูกเพิ่งเริ่มกลับมารวมใจใหม่ กลับมารวมใจให้ถูกส่วน กลับมารวมเห็นจำคิดรู้ใหม่ให้เป็นหนึ่ง ให้ใจตั้งมั่นนิ่งแน่น เรากำลังฝึกใจให้หยุดนิ่งสมบูรณ์ ที่ผ่านมาใจของลูกเจอสิ่งเร้าเยอะแยะมากมาย เพราะใจแตกมาตั้งแต่เกิด ใจจึงกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง ทำให้ใจหลุดออกจากศูนย์กลางกาย ถึงแม้ลูกจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสัปปายะ ที่ปลอดจากสิ่งเร้าภายนอก แต่ก็ยังมีสิ่งเร้าที่ยังติดค้างอยู่ภายใน ลูกกำลังกลับมารวมใจใหม่ให้ติด ถ้าใจติดแล้วจะติดใจ

 

ตลอดเวลา : วัตถุประสงค์ของหลวงพ่อ ต้องการให้ลูกทุกคนเข้าถึงธรรมกาย  ดังนั้นให้ร่วมมือกับหลวงพ่อ  พยายามหมั่นตรึก...นึก...คิด ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆ ตลอดเวลา แม้นอกรอบ...เราควรประคองใจ

ให้คลอเคลียนัวเนียอยู่ที่ศูนย์กลางกาย กระทั่งคุ้นติดอยู่ตรงนั้น เมื่อเราปฏิบัติธรรมในรอบ  ใจจะรวมเร็วไม่ต้องเสียเวลาปรับใจ เพราะเราปรับตลอดเวลาอยู่แล้ว

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010339339574178 Mins