พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ และกิจกรรมงานบุญ

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2559

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล
เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ
และกิจกรรมงานบุญ
ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.003538719813029 Mins