ใจที่เหมาะสม

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๔๔

 

ใจที่เหมาะสม : ช่วงไหนที่เรารู้สึกไม่ต้องการอะไร มีเพียงอาสนะหนึ่งผืน ที่นั่งแคบ ๆ ไม่เกินหนึ่งตารางเมตร ที่นอนไม่เกินสองตารางเมตร อาหารแค่ประทังชีวิต...รสชาติไม่คำนึงถึง ไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไร มีเรื่องมากระทบ ก็ไม่กระเทือน ใครจะกระทุ้งกระแทกแค่ไหน ก็ไม่กระทบกระเทือนใจนิ่งเฉย รู้สึกสดชื่นตลอดเวลา นั่นล่ะ คือ สภาวะใจที่เหมาะสมที่จะไปที่สุดแห่งธรรม

 

ปรับให้ถูกต้อง : ทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว ให้ทำซ้ำ ๆ ให้ลูกตั้งใจขวนขวาย ต้องรีบชิงช่วง เวลานี้ลูกได้โอกาสมานั่งธรรมะ อยู่ในที่ที่สัปปายะ เป็นสถานที่ปลอดกังวล ไม่มีภารกิจงานหยาบ ลูกต้องทำความเพียรกันให้เต็มที่ หลวงพ่อจะพูดแค่สั้น ๆ แต่ต้องจำและเอาไปคิดนะ

ยังอยู่ในวัยที่แข็งแรง ต้องรีบชิงช่วงตอนนี้ ลูกต้องจำนะ ให้สังเกต ตรงไหนที่ทำแล้วพลาดก็อย่าไปทำอีก อย่าไปผิดซ้ำ ให้ปรับให้ถูกวิธี ต้องสังเกตนะ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0044891993204753 Mins