ปรโลก...มีจริง

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2562

ปรโลก...มีจริง

โลกยังขาดแคลนความรู้ที่แท้จริง จึงไม่ได้ทำงานที่แท้จริงเสียที มีความรู้แค่เพียงการดำรงชีพ เพื่อความอยู่รอด แต่ความรู้ที่จะเอาตัวให้รอด ยังไม่ได้ให้ความสำคัญเลย อาจเป็นเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟัง และไม่มีการขยายความรู้นี้ออกไป
เพราะฉะนั้น โลกตอนนี้แม้อยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้า แต่ความจริงแล้วยังมืดภายในอยู่ ยังไม่รู้วิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ชาวโลกอาจจะเข้าใจดี มีความรู้อย่างสมบูรณ์ในเรื่องโลกนี้
แต่เรื่องปรโลกนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจ รู้สึกเขายัง innocent ยังไร้เดียงสากับความรู้เรื่องปรโลก ซึ่งเป็นโลกที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เราปฏิเสธการไปได้
แต่ปรโลกเราปฏิเสธไม่ได้
ดังนั้น เมื่อเราจำเป็นต้องไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จึงควรศึกษาไว้ก่อนว่า ชีวิตในปรโลกนั้น
เขามีความเป็นอยู่กันอย่างไร ถ้าไม่รู้แล้วอันตราย
ถ้าจะเอาแต่รวย แต่เอาตัวไม่รอด
ถ้าจะเอาตัวรอด อย่าเอาแต่รวยอย่างเดียว
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011485497156779 Mins