ท่านมาเพราะเห็นความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2562

ท่านมาเพราะเห็นความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา

มีบางคนคิดว่า ที่พระมาวัดพระธรรมกายเยอะ ๆ เพราะเราไปจ้างท่านมา?

โปรดรับทราบว่า พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ  ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ ไม่ใช่ว่าท่านมาวัดเรา เพราะอยากได้ เครื่องไทยธรรม อย่าไปคิดตื้น ๆ อย่างนั้น

ท่านบวชแล้ว ไม่ต้องการอะไรแล้ว หวังทำพระนิพพานให้แจ้ง เท่านั้น แต่ท่านเห็นเเก่การคณะสงฆ์ เห็นว่าในคราวนี้ถึงคราวที่ทุกวัดจะต้องรวมกัน  เพื่อความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นของพระพุทธศาสนา เพราะว่าในยามนี้หรือที่ผ่านๆมาพระพุทธศาสนาขึ้นหน้าหนึ่งอยู่เรื่อย ๆ ท่านมาเพื่อท่ีจะมาทำความคุ้นเคยกัน รู้จักกัน แล้วก็จะได้ ร่วมงานกัน ช่วยกันแก้ปัญหา ปัญหาบางอย่างแก้ตามลาพังได้ แต่ ปัญหาใหญ่นั้นต้องมาช่วยกันแก้ ท่านถึงได้มา อีกประการหนึ่ง  ท่านเอ็นดูหลวงพ่อ สงสาร อยากจะมาให้กำลังใจ เพราะฉะนั้น ท่านถึงได้ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง ทั้ง ๆ ที่ท่านมีภารกิจมาก ต้องสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์เเละมีกิจอีกหลายๆอย่างที่ต้องทำ กิจบางอย่างท่านยอมเลื่อนออกไปเพื่อจะมาร่วมงานนี้

๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0083552837371826 Mins