หยุด แรกคือหยุดโม้ การคุย

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2562

หยุด

แรกคือหยุดโม้

การคุย

หยุด

ถัดมาคือลุย

หยุดไว้

หยุด

สามหยุดฉลุย

ในหยุด

หยุด

สี่หยุดห้าไซร้

หยุดให้สุดธรรม

ตะวันธรรม