เราเกิดมาเพื่อการนี้ มาเพื่อมีความสุข

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2559

 

เราเกิดมาเพื่อการนี้ มาเพื่อมีความสุข

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๖๗

            เราเกิดมาเพื่อการนี้ มาเพื่อมีความสุข : ต้องมีความสุข เพราะเราเกิดมาเพื่อมีความสุข เราเกิดมาเพื่อการนี้ มาเพื่อมีความสุข เป็นเส้นทางแห่งความสุข สุข ๆ ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เหมือนยกสวรรค์มาในเมืองมนุษย์ สุขอย่างเดียว สุขขนาดสวรรค์รำพึง ขนาดพรหมรำพึง ขนาดเทวดาทนไม่ได้ ต้องลงมาถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถามวิธีการแสวงหาความสุข เพื่ออยากจะมีความสุขให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีก พรหมก็เหมือนกัน ก็ลงมา อรูปพรหมก็ลงมาเมืองมนุษย์ มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า นี่สุขจากฌานยังลงมาเลย 

              ฝึกใจให้ละเอียด : แม้เราจะมีภารกิจงานหยาบ...แต่ก็อย่าดูเบาในเรื่องของการนั่งธรรมะ ให้ตั้งใจฝึกใจให้ละเอียดกันขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเราจะได้มีที่พึ่งภายในกันจริงๆ คือ...เมื่อกาลเวลาผ่านไป ใจของเราก็ต้องละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014706432819366 Mins