หยุดนิ่งจึ่งมากล้น บุญญา

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2562

หยุดนิ่งจึ่งมากล้น

บุญญา

หยุดแค่กะพริบตา

เท่านั้น

สร้างโบสถ์กว่าล้านนา

เทียบได้

หยุดนี่แหละเกินขั้น

ล่วงพ้นกามาวจร

ตะวันธรรม

 

 Total Execution Time: 0.0014505823453267 Mins