คุณค่าแห่งวิชชาธรรมกาย

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2562

คุณค่าแห่งวิชชาธรรมกาย

วิชชาธรรมกายเป็นเรื่องลึกซึ้ง
ถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้ว
อย่างน้อยก็ไปนรก ไปสวรรค์ ไปนิพพานได้
จับมือถือแขนสัตว์นรกได้ จับมือถือแขนเทวดาได้
ไปนิพพาน ภพ ๓ โลกันตร์ ไปได้ตลอด
บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้องละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหน
เข้าถึงวิชชาธรรมกายไปพบหาได้
ถ้ามีทุกข์ก็ไปช่วยได้
มีสุขแล้วก็เอาบุญไปเพิ่มเติมความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้
นี่วิชชาธรรมกายลึกซึ้งอย่างนี้ทีเดียว
๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0062396168708801 Mins