ตื่นนอนต้องนิ่งไว้   กลางกาย

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2562

ตื่นนอนต้องนิ่งไว้ 

 กลางกาย

มั่นศึกษ์วิชช์ธรรมกาย

ใฝ่รู้

ยิ่งกว่าท่านกำทราย

ให้ได้

จึงจักกรำศึกสู้

ขุดเหง้ารากดำ

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021554950873057 Mins