คุณพุทธเจ้าครอบฟ้า  จักรวาล

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2562

คุณพุทธเจ้าครอบฟ้า

จักรวาล

ใดเล่าจักเปรียบปาน 

 เทียบได้

แนะทางสู่นฤพาน

บรมสข

ตรีกเอกายนมรรคไว้ 

แน่แท้เกษมศานต์

ตะวันธรรม